Sodelavci Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik kot predavatelji sodelujemo na izobraževalnih seminarjih ACS, na katere se prijavljate neposredno pri izvajalcu ACS.