Pripravljamo brezplačna praktična usposabljanja za prostovoljce. Sodelujemo v projektu VIME (Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence).