Za slovenske šolnike iz Italije, ki so štipendisti po Osimskih sporazumih, od leta 2005 pripravljamo 40-urni izobraževalni seminar z vsebinami s področja slovenščine za učitelje, strokovnih jezikov, pedagoške komunikacije, didaktike poučevanja slovenščine itn. 

Zunanje prijave na ta seminar niso mogoče.