Junijsko izobraževanje

Junijsko izobraževanje je usposabljanje z najdaljšo tradicijo. Poteka v zadnjih dneh junija pred začetkom največjih Centrovih poletnih prireditev: Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, Poletne šole in Mladinske poletne šole slovenskega jezika.

Junijsko izobraževanje je namenjeno predvsem Centrovim sodelavcem, odprto pa je za vso zainteresirano javnost.
Program obsega jezikoslovne, literarnovedne, splošnokulturne in didaktične vsebine.

Kotizacije ni. Dobrodošli.

Program seminarja 2024.