Mojca Smolej

Mojca Smolej je izredna profesorica na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. S slovenščino kot tujim jezikom ima izkušnje kot gostujoča profesorica in lektorica jezikoslovne izpopolnjevalne skupine na SSJLK.

Členkovni stavki

»Če se na glavo postaviš, ne dam! Da mi pri priči utihneš! Saj sem ti že stokrat povedal! Kaj gledaš!« Navedeni stavki so primeri členkovnih stavkov. Njihova modifikacijska vloga je jasna, zlahka določljiva, zaplete pa se pri analizi njihove skladenjske vloge. Nemalokrat povzročajo tudi težave na ravni prevajanja. Skladenjsko in pomensko vlogo členkovnih stavkov bomo skušali razložiti s konstrukcijskega zornega kota. Konstrukcijska metoda namreč v svojo analizo hkratno vključuje tako pomen kot obliko oz. strukturo. Stavka »Če se na glavo postaviš, ti ne dam.« (SSKJ2) na formalni ravni vstopata v podredno skladenjsko razmerje, ki pa na pomenski ravni ostaja neizpolnjeno. Gre za tako imenovano psevdohipotakso. Konstrukcijska metoda ob upoštevanju oblike in vsebine pokaže, da struktura oz. stavek »če se na glavo postaviš« kot celota opravlja modifikacijsko vlogo krepitve gotovostne naklonskosti in je kot taka funkcijsko sorodna besedni vrsti členkov oz., natančneje, modalni skupini členkov.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close