Projekt VIME

Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence (Working With Volunteers In Migrant Language Education),
program Erasmus+, aktivnost K2: sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika. Eden od ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki migrantom pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu (na primer kot izvajalci učne pomoči, spremljevalci, pomočniki učiteljev jezika).

V okviru projekta smo:

  • Pripravili model za vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje migrantov, ki je opredelil specifične vloge prostovoljcev in za to potrebne kompetence. Model pa je tudi predlagal mehanizme za učinkovito sodelovanje med prostovoljci in poklicnimi učitelji jezikov.
  • Predlagali postopke izbiranja, ki bodo ponudnikom jezikovnih izobraževanj v pomoč pri iskanju primernih prostovoljcev.
  • Pripravili module usposabljanja prostovoljcev za prevzemanje specifičnih vlog in pridobivanje ustreznih veščin za opravljanje teh vlog.
  • Pripravili model za oblikovanje in razvijanje jezikovne politike v zvezi z vključevanjem in razporejanjem poklicnih učiteljev jezikov in prostovoljcev.
  • Pripravili priročnik za koordinatorje, učitelje jezikov in prostovoljce, ki jih bo seznanjal z njihovimi vlogami in s tem povezanimi obveznostmi ter jih opozarjal na pomen vzajemnosti v procesu jezikovnega izobraževanja.

Partnerji v projektu

Vse organizacije imajo izkušnje z izobraževanjem migrantov in delom s prostovoljci.

Projekt je trajal dve leti: od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018.

Spletna stran projekta: https://www.languagevolunteers.com


Gradiva

Gradiva v slovenščini

Gradiva v angleščini


Pretekle aktivnosti

6. in 7. septembra 2018 je v Utrechtu potekalo zadnje srečanje sodelujočih v projektu VIME

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je 22. maja 2018 v Ljubljani organiziral strokovni posvet z delavnico Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence, na katerem smo predstavili rezultate projekta in jih evalvirali. 

 

19. in 20. aprila 2018 je v Žalcu potekalo srečanje sodelujočih v projektu VIME.

26. in 27. oktobra 2017 je v Londonu potekalo delovno srečanje sodelujočih v projektu VIME.

UPI – ljudska univerza Žalec je 20. aprila 2017 v Žalcu organizirala strokovni posvet Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence. 

 

13. in 14. oktobra 2016 je v Ljubljani potekalo prvo srečanje sodelujočih v projektu VIME.