Program junijskega izobraževalnega seminarja 

Tako kot vsako leto konec junija vas tudi letos prijazno vabimo na izobraževalni seminar, namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete s slovenščino kot drugim ali tujim jezikom. Dvodnevno usposabljanje za pedagoške delavce predstavlja uverturo v pestro poletno dogajanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, saj poteka tik pred začetkom Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, Poletne šole slovenskega jezika in Mladinske poletne šole slovenskega jezika.

 

Sreda, 28. junij 2017

(FF, 343)

Četrtek, 29. junij 2017

(FF, 343)

9.30–11.00 Skupina avtoric Oblik v oblakih: Predstavitev novih preglednic slovenskega jezika za tujejezične uporabnike slovenščine

9.00–10.30 Janez Skela: Teritorij kulture: Od veličastnosti do trivialnosti

11.00–12.30 Tanja Jerman s sodelavkami  in sodelavci CSDTJ: Vesele oblike  ̶  kako na privlačen način utrjevati slovnico pri pouku slovenščine*

10.40–11.40 Miran Hladnik: Literarnozgodovinska orodjarna ali Literatura v objemu wikijev

12.30–14.30 Odmor za kosilo

11.45–12.45 David Movrin: Slavist, jetnik, vozač, vohun: simulirane identitete na Filozofski fakulteti v povojnem obdobju 

14.30–15.30 Andrej Šurla: Po poteh slovenske popularne glasbe

12.45–13.45 Tadeja Rozman: Jezikovna Slovenija; predstavitev spletnega portala

15.30-16.30 Esad Babačič: 40 let punka sploh in malo manj pri nas

13.45–14.00 Evalvacija in zaključek seminarja

 

 

14.00 Veselo druženje ob pici in druge zgodbe

* Da bo delavnica učinkovitejša, vas prosimo, da se spomnite na zanimivo dejavnost, ki ste jo izvedli za razlago ali ponovitev katerekoli slovnične vsebine na katerikoli stopnji poučevanja slovenščine. Na delavnici bomo zbrali primere dobrih praks, ki jih bomo kasneje lahko uporabili pri našem delu.

 

Prijave na seminar niso potrebne, kotizacije ni. Pridružite se lahko katerikoli točki programa. Potrdilo o udeležbi izdamo na željo udeleženca.