Martina Ožbot

Izr. prof. dr. Martina Ožbot je zaposlena na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF; italijanistka, jezikoslovka in književna prevajalka, ki se ukvarja tudi s teorijo prevajanja; zanimal nas bo predvsem njen pogled na slovensko-italijanski jezikovni stik