Prostovoljci Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik organiziramo izobraževalno popoldne za prostovoljke in prostovoljce v torek, 6. decembra 2016, ob 15.30 v predavalnici 4 v pritličju Filozofske fakultete (Aškerčeva 2, Ljubljana).