Zaposleni


Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

red. prof. dr. Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko
predstojnik Centra
E: marko.stabej@ff.uni-lj.si

asist. dr. Damjan Huber, samost. strok. sod. spec.,
vodja sodelavcev Centra in programov SSJLK in Simpozij Obdobja
T: + 386 (0)1 241 86 76
E: damjan.huber@ff.uni-lj.si  

Lidija Jesenko, samost. strok. del.
Izpitnega centra in Centra
T: + 386 (0)1 241 86 47
E: izpitni.center@ff.uni-lj.si


Strokovni sodelavci

dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina na tujih univerzah
T: + 386 (0)1 241 86 75
E: mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si

dr. Ina Ferbežar, samost. strok. sod.,
vodja Izpitnega centra
T: + 386 (0)1 241 86 73
E: ina.ferbezar@ff.uni-lj.si

Petra Likar Stanovnik, samost. strok. sod.
Izpitnega centra in programa Založništvo
T: + 386 (0)1 241 86 74
E: petra.likarstanovnik@ff.uni-lj.si

Branka Gradišar, samost. strok. sod.,
vodja programa Tečaji slovenščine
T: + 386 (0)1 241 86 48
E: branka.gradisar@ff.uni-lj.si

Jana Kete Matičič, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
T: + 386 (0)1 241 86 77
E: jana.ketematicic@ff.uni-lj.si

Tanja Jerman, samost. strok. sod.,
vodja učiteljev programa Tečaji slovenščine
E: tanja.jerman@ff.uni-lj.si

Tjaša Alič, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine (Kabinet 5/2/7, Tobačna 5)
T: + 386 (0)1 244 20 63
E: tjasa.alic@ff.uni-lj.si

izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, samost. strok. sod.,
vodja programa Izobraževanje (Kabinet 214, Aškerčeva 2)
T: + 386 (01) 241 12 90
E: natasa.pirih-svetina@ff.uni-lj.si

mag. Mateja Lutar, samost. strok. sod.,
vodja programa Založništvo
T: + 386 (0)1 241 86 49
E: mateja.lutar@ff.uni-lj.si

dr. Mihaela Knez, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike
T: + 386 (0)1 241 86 88
E: mihaela.knez@guest.arnes.si

dr. Damjana Kern, samost. strok. sod.
programa Slovenščina za otroke in mladostnike
T: + 386 (0)1 241 86 88
E: damjana.kern@ff.uni-lj.si

Učitelji slovenščine na tujih univerzah 

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close