Zaposleni


Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

red. prof. dr. Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko
predstojnik CSDTJ
E: [email protected]

doc. dr. Damjan Huber, samost. strok. sod. spec.,
vodja sodelavcev Centra ter programov SSJLK in Simpozij Obdobja
Soba 9
T: + 386 (0)1 241 86 76
E: [email protected]

Teja Rebernik, samost. strok. sod.,
tajništvo CSDTJ
Soba 2
T: + 386 (0)1 241 86 44
E: teja.rebernik@ff.uni-lj.si


Strokovni sodelavci

doc. dr. Mojca Nidorfer, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina na tujih univerzah
Soba 8
T: + 386 (0)1 241 86 75
E: [email protected]

doc. dr. Ina Ferbežar, samost. strok. sod.,
vodja programa Izpitni center
Soba 1
T: + 386 (0)1 241 86 73
E: [email protected]

dr. Mateja Eniko, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 7
T: + 386 (0)1 241 15 19
E: [email protected]

Petra Likar Stanovnik, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 1
T: + 386 (0)1 241 86 74
E: [email protected]

Neža Kočevar, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 2
T: + 386 (0)1 241 86 47
E: [email protected]

Katja Krajnc, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 7
T: + 386 (0)1 241 15 19
E: [email protected]

Jana Kete Matičič, samost. strok. sod.,
vodja programa Tečaji slovenščine
Soba 3
T: +386 (0) 241 86 77
M: +386 (0) 70 678 922
E: [email protected]

lekt. Tanja Jerman, samost. strok. sod.,
vodja učiteljev programa Tečaji slovenščine
Soba 3
T: + 386 (0)51 416 260
E: [email protected]

lekt. Tjaša Alič, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 10
T: + 386 (0)1 244 20 63
E: [email protected]

Katja Murn, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: [email protected]

Petra Pučnik, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: [email protected]

Melita Vešner, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: [email protected]

Brigita Vuga, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: [email protected]

Brigita Zahirović, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 3
T: + 386 (0) 241 86 48
M: + 386 (0)51 416 260
E: [email protected]

lekt. Matej Klemen, samost. strok. sod.,
vodja programa Izobraževanje
Soba 10
T: + 386 (01) 244 20 63
E: [email protected]

mag. Mateja Lutar, samost. strok. sod.,
vodja programa Založništvo
Soba 9
T: + 386 (0)1 241 86 49
E: [email protected]

dr. Mihaela Knez, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike
Soba 11
T: + 386 (0)1 241 86 88
E: [email protected]

dr. Damjana Kern Andoljšek, samost. strok. sod.
programa Slovenščina za otroke in mladostnike
Soba 11
T: + 386 (0)1 241 86 72
E: [email protected]

Eva Pori, raziskovalka,
program Slovenščina za otroke in mladostnike
Soba 11
E: [email protected]

Učitelji slovenščine na tujih univerzah