Zaposleni


Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

red. prof. dr. Simona Kranjc, Oddelek za slovenistiko
predstojnica Centra
E: simona.kranjc@ff.uni-lj.si

asist. dr. Damjan Huber, samost. strok. sod. spec.,
vodja sodelavcev Centra ter programov SSJLK in Simpozij Obdobja
T: + 386 (0)1 241 86 76
E: damjan.huber@ff.uni-lj.si  

Neža Kočevar, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
T: + 386 (0)1 241 86 47
E: neza.kocevar@ff.uni-lj.si


Strokovni sodelavci

dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina na tujih univerzah
T: + 386 (0)1 241 86 75
E: mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si

dr. Ina Ferbežar, samost. strok. sod.,
vodja programa Izpitni center
T: + 386 (0)1 241 86 73
E: ina.ferbezar@ff.uni-lj.si

Petra Likar Stanovnik, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
T: + 386 (0)1 241 86 74
E: petra.likarstanovnik@ff.uni-lj.si

Jana Kete Matičič, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
T: + 386 (0)1 241 86 77
E: jana.ketematicic@ff.uni-lj.si

Tanja Jerman, samost. strok. sod.,
vodja učiteljev programa Tečaji slovenščine
E: tanja.jerman@ff.uni-lj.si

Tjaša Alič, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine (Kabinet 5/2/7, Tobačna 5)
T: + 386 (0)1 244 20 63
E: tjasa.alic@ff.uni-lj.si

Katja Kralj, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine (Pionirski dom, Vilharjeva 15)
T: + 386 (0)51 416 260
E: katja.kralj@ff.uni-lj.si

Matej Klemen, samost. strok. sod.,
vodja programa Izobraževanje (Kabinet 5/2/7, Tobačna 5)
T: + 386 (01) 244 20 63
E: matej.klemen@ff.uni-lj.si

mag. Mateja Lutar, samost. strok. sod.,
vodja programa Založništvo
T: + 386 (0)1 241 86 49
E: mateja.lutar@ff.uni-lj.si

dr. Mihaela Knez, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike
T: + 386 (0)1 241 86 88
E: mihaela.knez@ff.uni-lj.si

dr. Damjana Kern Andoljšek, samost. strok. sod.
programa Slovenščina za otroke in mladostnike
T: + 386 (0)1 241 86 72
E: Damjana.KernAndoljsek@ff.uni-lj.si

Učitelji slovenščine na tujih univerzah