Zaposleni


Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

red. prof. dr. Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko
predstojnik CSDTJ
E: marko.stabej@ff.uni-lj.si

doc. dr. Damjan Huber, samost. strok. sod. spec.,
vodja sodelavcev Centra ter programov SSJLK in Simpozij Obdobja
Soba 9
T: + 386 (0)1 241 86 76
E: damjan.huber@ff.uni-lj.si  

Teja Šušteršič, samost. strok. sod.,
tajništvo CSDTJ
Soba 2
T: + 386 (0)1 241 86 44
E: teja.sustersic@ff.uni-lj.si


Strokovni sodelavci

doc. dr. Mojca Nidorfer, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina na tujih univerzah
Soba 8
T: + 386 (0)1 241 86 75
E: mojca.nidorfer@ff.uni-lj.si

doc. dr. Ina Ferbežar, samost. strok. sod.,
vodja programa Izpitni center
Soba 1
T: + 386 (0)1 241 86 73
E: ina.ferbezar@ff.uni-lj.si

dr. Mateja Eniko, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 7
T: + 386 (0)1 241 15 19
E: mateja.eniko@ff.uni-lj.si

Petra Likar Stanovnik, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 1
T: + 386 (0)1 241 86 74
E: petra.likarstanovnik@ff.uni-lj.si

Neža Kočevar, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 2
T: + 386 (0)1 241 86 47
E: neza.kocevar@ff.uni-lj.si

Katja Krajnc, samost. strok. sod.
programa Izpitni center
Soba 7
T: + 386 (0)1 241 15 19
E: katja.krajnc@ff.uni-lj.si

Jana Kete Matičič, samost. strok. sod.,
vodja programa Tečaji slovenščine
Soba 3
T: +386 (0) 241 86 77
M: +386 (0) 70 678 922
E: jana.ketematicic@ff.uni-lj.si

lekt. Tanja Jerman, samost. strok. sod.,
vodja učiteljev programa Tečaji slovenščine
Soba 3
T: + 386 (0)51 416 260
E: tanja.jerman@ff.uni-lj.si

lekt. Tjaša Alič, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 10
T: + 386 (0)1 244 20 63
E: tjasa.alic@ff.uni-lj.si

Katja Murn, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: katja.murn@ff.uni-lj.si

Petra Pučnik, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: petra.pucnik@ff.uni-lj.si

Melita Vešner, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: melita.vesner@ff.uni-lj.si

Brigita Vuga, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 7
T: + 386 (0)51 416 260
E: brigita.vuga@ff.uni-lj.si

Brigita Zahirović, samost. strok. sod.
programa Tečaji slovenščine
Soba 3
T: + 386 (0) 241 86 48
M: + 386 (0)51 416 260
E: brigita.zahirovic@ff.uni-lj.si

lekt. Matej Klemen, samost. strok. sod.,
vodja programa Izobraževanje
Soba 10
T: + 386 (01) 244 20 63
E: matej.klemen@ff.uni-lj.si

mag. Mateja Lutar, samost. strok. sod.,
vodja programa Založništvo
Soba 9
T: + 386 (0)1 241 86 49
E: mateja.lutar@ff.uni-lj.si

dr. Mihaela Knez, samost. strok. sod.,
vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike
Soba 11
T: + 386 (0)1 241 86 88
E: mihaela.knez@ff.uni-lj.si

dr. Damjana Kern Andoljšek, samost. strok. sod.
programa Slovenščina za otroke in mladostnike
Soba 11
T: + 386 (0)1 241 86 72
E: damjana.kernandoljsek@ff.uni-lj.si

Eva Pori, raziskovalka,
program Slovenščina za otroke in mladostnike
Soba 11
E: eva.pori@ff.uni-lj.si

Učitelji slovenščine na tujih univerzah 

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close