Izpitni center

IZPITNI CENTER razvija in izvaja izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter na njihovi podlagi izdaja potrdila o tem znanju.

Več

IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE kot drugega in tujega jezika so namenjeni odraslim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne ali zasebne namene. Opravljati jih je mogoče na osnovni ravni, na višji ravni in na ravni odličnosti.

Več

Kontakt

E: izpitni.center@ff.uni-lj.si
T: +386 (0)1 241 86 47

PON–PET: 9.00–11.00 in 14.00–15.00
(vsako prvo sredo v mesecu do 17.00)

Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino

kot drugi in tuji jezik
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana

Izpitni center izvaja vse izpite na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2, Ljubljana).

Prijava na izpit

Znak kakovosti

Prijava na izpit

Trenutno sprejemamo prijave za:

 • izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni, ki bo 3. marca 2018; kandidati morajo poslati prijavnico in plačati izpit do 20. februarja 2018;
 • izpit iz znanja sloveščine na višji ravni, ki bo 2. in 3. marca 2018; kandidati morajo poslati prijavnico in plačati izpit do 19. februarja 2018;
 • izpit iz znanja sloveščine na ravni odličnosti, ki bo 17. marca 2018; kandidati morajo poslati prijavnico in plačati izpit do 6. marca 2018.

Vsi izpitni roki.

Splošne informacije

 • Prijave in odjave

  Prijava na izpit

  Na izpit iz znanja slovenščine se kandidati lahko prijavijo tako, da izpolnijo PRIJAVNICO in plačajo izpit.

  Naslov za pošiljanje prijavnic ali za osebno prijavo: Izpitni center, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; e-naslov: izpitni.center@ff.uni-lj.si.

  Na izpit na osnovni ravni se kandidat lahko prijavi tudi pri katerem od zunanjih izvajalcev, izpite na višji ravni in ravni odličnosti izvaja samo Izpitni center.

  Rok za prijavo in plačilo: najmanj 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Izpit se izvede, če je prijavljenih najmanj šest kandidatov. Kandidati pred izpitom dobijo vabilo z natančnimi podatki o času in kraju izpita.

  Izpit kandidat lahko opravlja tudi individualno.

  Kandidati, ki ne živijo v Sloveniji, si morajo že pred prihodom v Slovenijo urediti dovoljenje za začasno prebivanje.

  Odjava od izpita

  Kandidat se od izpita lahko odjavi vsaj 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali se mu vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopi brez odjave, se mora na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

 • Cena izpita

  Osnovna raven 128,10 EUR
  Višja raven 143,96 EUR
  Raven odličnosti 143,96 EUR

  Cena vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

  Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti.

  Cena za individualni izpit je višja.

 • Izvedba izpita

  Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Izpit na ravni odličnosti kandidati opravljajo z uporabo računalnikov (te priskrbi Izpitni center).

  Pisni in ustni del izpita na osnovni ravni in na ravni odličnosti se običajno izvedeta v enem dnevu, na višji ravni pa v dveh (običajno zaporednih) dneh.

 • Rezultati

  Kandidati svoje rezultate na izpitu dobijo najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če kandidat izpit uspešno opravi, dobi spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Spričevalo je javno veljavna listina in jo kandidati lahko uporabijo za različne uradne namene.

  Če je kandidatov rezultat na izpitu negativen, dobi poročilo o opravljanju izpita.

 • Pravice kandidatov

  Po opravljanju izpita si kandidati v Izpitnem centru lahko ogledajo rešene izpitne pole in se o njih pogovorijo, dobijo pa tudi pojasnilo o dodeljeni oceni. Za vpogled v izpitno dokumentacijo se morajo vnaprej dogovoriti.

  Kandidati se lahko pritožijo zoper izpitni postopek (v 8 dneh od opravljanja izpita) ali zoper rezultat na izpitu (v 8 dneh od prejema rezultata). Pritožba mora biti utemeljena in napisana v slovenskem jeziku.

  Naslov za pošiljanje pritožb:

  Univerza v Ljubljani
  Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 
  Pritožna komisija Izpitnega centra
  Kongresni trg 12
  SI-1000 Ljubljana

 • Kandidati s posebnimi potrebami

  Za kandidate s posebnimi potrebami se izvajanje izpita lahko prilagodi, na primer podaljša se čas pisanja, omogoči se branje z ustnic, poveča se tisk na izpitni poli in podobno. Kandidat lahko prilagojen izpit opravlja, če ob prijavi predloži prošnjo za prilagojeno opravljanje izpita in ustrezno potrdilo oziroma priporočilo zdravnika specialista.
 • Vzorčni testi

 • Pogosta vprašanja

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close