Prijava na izpit

1. Izberite raven, datum in izvajalca izpita: Izpitni roki 2024
(na prijavnici morate obvezno navesti datum izpita)

2. Izpolnite prijavnico

3. Prijavnico pošljite direktno na izbranega izvajalca izpita:

 • Zunanji izvajalci (Ljudske univerze, JZ Cene Štupar, Andragoški zavod Maribor idr.)

  Na izpit na vstopni in osnovni ravni se kandidat lahko prijavi tudi pri katerem od zunanjih izvajalcev (Ljudske univerze, JZ Cene Štupar, Andragoški zavod Maribor idr.). Za prijavo pošljite prijavnico neposredno njim. Izpite na višji ravni in ravni odličnosti izvaja samo Izpitni center.

 • Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

  po e-pošti na naslov [email protected]

  ali
  pošljite po navadni pošti na naslov:Izpitni center
  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Trubarjeva cesta 3
  SI-1000 Ljubljana

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun za izpit (cena izpita).
  Na izpit iz znanja slovenščine ste prijavljeni šele, ko plačate izpit.