Vzorčni izpit na ravni odličnosti

Vzorčni test ni enak testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

Izpit na ravni odličnosti se izvaja z uporabo računalnikov Filozofske fakultete.

Kandidatke in kandidate za izpit iz znanja slovenščine na ravni odličnosti obveščamo, da uporaba interneta od 1. 3. 2020 na izpitu ne bo več mogoča, čeprav je v vzorčnem testu napisano drugače.

Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik je ta ukrep sprejel zaradi pogostega neposrednega kopiranja delov besedil oz. celotnih besedil s spletnih strani.

Ocenjevanje

Oba dela izpita se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

  • Pri poslušanju in govorjenju se ocenjujejo razumevanje in obdelava izhodiščnega besedila (5 točk), naracija in argumentacija (2 točki), besedišče (3 točke), jezikovna pravilnost (3 točke) ter izgovor in tekočnost (2 točki). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.
  • Pri branju in pisanju se ocenjujejo razumevanje in obdelava izhodiščnih besedil (3 točke), vsebina, slog in namen besedila (3 točke), razvijanje teme in koherenca (3 točke) ter besedišče (3 točke) in jezikovna pravilnost (3 točke). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.

Za pozitivno oceno mora kandidat za vsakega izmed delov doseči najmanj 60 % točk za raven C1 oz. 85 % točk za raven C2. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.

Kandidatkam in kandidatom za izpit na ravni odličnosti odsvetujemo udeležbo na izpitu, če niso res dobro pripravljeni. Izpit je zelo zahteven, uspešnost na njem je približno 30-odstotna. Zato predlagamo, da svoje znanje slovenščine najprej preizkusijo z izpitom na višji ravni.