Individualni izpit

Če kandidatu datumi razpisanih izpitnih rokov ne ustrezajo, lahko na Izpitnem centru prosi za individualno opravljanje izpita.

V tem primeru kandidat na Izpitni center pošlje prošnjo z utemeljitvijo za individualno opravljanje izpita. Če Izpitni center prošnji ugodi, se s kandidatom dogovori za datum individualnega izpita.

Individualne izpite na vseh treh ravneh izvaja samo Izpitni center.

Cena

Osnovna raven 455,00 EUR
Višja raven 551,00 EUR
Raven odličnosti 551,00 EUR

Individualnih izpitov na vstopni ravni v Izpitnem centru ne izvajamo.