Individualni izpit

Če kandidatu datumi razpisanih izpitnih rokov ne ustrezajo, lahko na Izpitnem centru prosi za individualno opravljanje izpita.

V tem primeru kandidat na Izpitni center pošlje prošnjo z utemeljitvijo za individualno opravljanje izpita. Če Izpitni center prošnji ugodi, se s kandidatom dogovori za datum individualnega izpita.

Individualne izpite na vseh treh ravneh izvaja samo Izpitni center.

Cena

Osnovna raven 358,68 EUR
Višja raven 434,32 EUR
Raven odličnosti 434,32 EUR