Priročnik Slovenska beseda v živo 1b

Slovenska beseda v živo 1b - Priročnik za učitelje

SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 1b
Priročnik za učitelje

Authors: Andreja Markovič, Mojca Stritar Kučuk

Download PDF


Contents

Uvod in Pristopi k posameznim delom enote Download PDF

Delo s posameznimi enotami in Dodatni projekti Download PDF

Seznam besed Download PDF

Ponovitvene enote in samoevalvacija Download PDF

Rešitve nalog iz učbenika Download PDF

Gradivo za fotokopiranje Download PDF


SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 1b: Priročnik za učitelje 

The handbook is for teachers using the coursebook Slovenska beseda v živo 1b. It contains useful advice for novice teachers as well as for experienced language lecturers. The revision units and photocopiable material represent a valuable addition to the handbook and coursebook.


See also:

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2-delovni-zvezek 

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b-delovni-zvezek

Teachers’ books:

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-2