Učbeniki in gradiva

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik izdaja znanstvene in strokovne publikacije z vseh področij svoje dejavnosti: publikacije s prispevki z znanstvenih in strokovnih srečanj (Simpozij Obdobja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture) ter priročnike in učbenike za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Več

 • banner_ABC (1)
 • banner_Zepna
 • baner_SBZ 1b (1)
 • banner_ABC (1)
 • banner_Zepna
 • baner_SBZ 1b (1)

Kontakt

Mateja Lutar
Soba 9
T: +386 1 241 86 49
E: [email protected]     [email protected]

Prodaja knjig

Knjigarna Filozofske fakultete
T: +386 1 241 11 19
E: [email protected]

 

 

NOVICE

 • Izobraževanje za učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika

  26. in 27. junija 2024 vas vabimo na tradicionalno junijsko izobraževanje. Letos bomo govorili o gledališki pedagogiki, dejavnostih za govorjenje, večjezičnosti in predstavili kopico novosti. Izobraževanje je brezplačno. Več …

 • Javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine

  Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete pripravljamo javni posvet o zahtevah po znanju slovenščine, kot jih opredeljuje najnovejši zakon o tujcih, in dostopu do znanja slovenščine za državljanke in državljane tretjih držav.

  Na posvetu si želimo problematiko predstaviti z več zornih kotov in v širšem družbenem okviru. K sodelovanju smo zato povabili državno sekretarko predlagatelja zakona, Ministrstva za notranje zadeve, gospo Tino Heferle in državnega sekretarja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje dr. Borisa Černilca, sodelovali pa bodo tudi direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj, predstavnica Pravne klinike za begunce in tujce pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Ana Samobor, predstavnik Društva Medkulturni dialog Furkan Güner in predstavnica Centra za slovenščino dr. Ina Ferbežar. Posvet bo vodil prof. dr. Marko Stabej, predstojnik Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete.

  Posvet bo v torek, 9. maja 2023ob 18. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12).

  Vljudno vabljeni.

Učbeniki in gradiva

 • Učbeniki in priročniki

  Osnovna stopnja

  Učbeniki za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni stopnji omogočajo doseganje ravni A1 in A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju. Zasnovani so v skladu s sodobnimi didaktičnimi pristopi in praktičnimi izkušnjami avtorjev učbeniških gradiv. Nekateri učbeniki so zasnovani kot zbirke in se nadaljujejo tudi na nadaljevalni in izpopolnjevalni stopnji ter so dopolnjeni s priročniki za učitelje ali interaktivnimi vsebinami.

  Nadaljevalna stopnja

  Med učbeniška gradiva za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika na nadaljevalni stopnji so uvrščeni učbeniki, ki po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju omogočajo doseganje ravni B1 in B2. Sodobno oblikovana učbeniška gradiva vključujejo didaktična spoznanja poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki smo jih razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter nastajajo v sodelovanju z izkušenimi avtorji ter učitelji na tečajih in lektoratih slovenščine. Posamezni učbeniki in učbeniški kompleti so del zbirke učbenikov za osnovno in izpopolnjevalno stopnjo ter so dopolnjeni s priročniki za učitelje ali interaktivnimi vsebinami.

  Izpopolnjevalna stopnja

  Učbeniki za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika na izpopolnjevalni v skladu s sodobnimi trendi označevanja učbenikov omogočajo doseganje ravni C1 in C2 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju. So rezultat strokovnih spoznanj in sodobnih didaktičnih pristopov ter izkušenih avtorjev, dopolnjujejo pa jih tudi kulturne vsebine. Posamezni učbeniki in učbeniški kompleti so del zbirke učbenikov na osnovni in nadaljevalni stopnji.

  Priročniki in učno gradivo

  Priročniki za učitelje ponujajo nasvete, kako čim bolje izkoristiti učbeniške vsebine, prinašajo tudi slikovno gradivo in dodatne vaje ter nasvete za realizacijo posameznih vsebin. Dostopni so brezplačno in v elektronski obliki. Različna učna gradiva so primerna kot dopolnitev k učbeniškim kompletom ali kot samostojna gradiva za poučevanje, popestritev ure ali ponovitev določenih slovničnih vsebin

  e- / i-gradiva

  Na področju e-/i-gradiv sledimo sodobnim založniškim trendom s pripravo dodatnih gradiv, ki so lahko dopolnitev obstoječim učnim gradivom ali samostojno gradivo za začetno učenje.

 • Stopenjska berila

  Stopenjska berila (angl. graded readers) so besedila, napisana oz. prilagojena posebej za učence slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Označena so po stopnjah, da lahko učenci za branje izberejo tisto, ki ustreza njihovemu jezikovnemu znanju.
  Več informacij je na voljo tukaj.

 • Gradiva

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

  Ob prireditvi Seminar slovenskega jezika, literature in kulture izide publikacija s prispevki na izbrano temo prireditve. Prispevki predstavljajo razmišljanje vabljenih avtorjev o temi z jezikovnega, literarnega in kulturnozgodovinskega vidika.

  Simpozij Obdobja

  V simpozijski publikaciji Obdobja so zbrani znanstveni prispevki slovenskih in tujih jezikoslovcev, literarnih teoretikov ter raziskovalcev drugih humanističnih ved, ki razmišljajo o aktualni izbrani temi mednarodne prireditve simpozij Obdobja.