Izpit na osnovni ravni (A2−B1)

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da

  • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob vsakdanjih temah,
  • razume bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,
  • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

Sestava izpita na osnovni ravni

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Poslušanje Kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila 25 min. 25 %
Branje Kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani 40 min. 25 %
Pisanje
(vodeno, ob branju)
Kratko praktično besedilo, odgovor na pismo 40 min. 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog 15 min.
(+ 15 min. za pripravo)
25 %
SKUPAJ ZA IZPIT 135 minut

Vzorčni izpit in ocenjevanje na osnovni ravni