Izpit na osnovni ravni (A2−B1)

Izpitni roki na osnovni ravni v 2019.

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da

  • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob vsakdanjih temah,
  • razume bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,
  • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

Sestava izpita na osnovni ravni

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Poslušanje Kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila 25 min. 25 %
Branje Kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani 40 min. 25 %
Pisanje
(vodeno, ob branju)
Kratko praktično besedilo, odgovor na pismo 40 min. 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog 10–15 min.
(+ 10 min. za pripravo)
25 %
SKUPAJ ZA IZPIT 135 minut

Vzorčni test na osnovni ravni

Vzorčni test ni enak testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

Ocenjevanje

Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

  • Pri govorni produkciji se po lestvici za govorno produkcijo ocenjujejo: vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge (5 točk), besedišče (5 točk), jezikovna pravilnost (4 točke), menjava vlog in sociolingvistična ustreznost (3 točke) ter izgovor (3 točke). Kandidat lahko doseže največ 20 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 12 točk.
  • Pri pisni produkciji se po lestvici za pisanje ocenjujejo vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge (6 točk), besedišče (6 točk), jezikovna pravilnost (6 točk) ter zgradba in slog (2 točki). Kandidat lahko doseže največ 20 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 12 točk.

Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close