Preizkus novega formata izpita na višji ravni

Datum

1. in 2. februarja 2019

Cena

71,98 EUR

Omejeno število kandidatov

Na ta izpitni rok bomo sprejeli le prvih 12 kandidatov, ki bodo poslali prijavnico in plačali izpit.

Pogoji za sodelovanje

Snemanje ustnega dela izpita z videokamero.

Sodelovanje v fokusni skupini, v kateri bodo kandidati podali svoje mnenje o novem formatu izpita.

Novi format

Na tem izpitnem roku bo vsebina izpita v celoti v skladu s programom Slovenščina kot drugi in tuji jezik, preizkusili bomo le drugačen format izpita (spremembe so v tabeli odebeljene).

Del izpita Vsebina Format Čas reševanja Delež pri oceni
Poslušanje Nespremenjena Nespremenjen 30 min. 25 %
Branje Nespremenjena Nespremenjen 50 min. 25 %
Pisanje
(vodeno)
Nespremenjena Pisanje na računalnik predvidoma 40 min. 25 %
Govorjenje
(vodeno, ob predhodni pripravi)
1. del (pogovor):
nespremenjena 
2. del (monolog):
nespremenjena
1. del:
nespremenjen
2. del:
predstavitev teme ob besedilu
15 min.
(+ 15 min. za pripravo)
25 %
SKUPAJ ZA IZPIT   150 minut

Kandidati bodo prejeli enake listine kot ob rednem opravljanju izpita: spričevalo o izpitu ali poročilo o opravljanju izpita.