V Svet Izpitnega centra so bili v mandatu od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2024 imenovani  

  • dr. Martin Germ, predstavnik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
  • mag. Danijela Kotnik, predstavnica Visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani,
  • Teja Dolgan, predstavnica ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
  • Dušan Mikuž, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo,
  • Marko Jenšterle, predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo,
  • Sabina Hrovatin, predstavnica ministrstva, pristojnega za migracije in integracijo,
  • mag. Metka Pirc, predstavnica ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
  • Marko Tanasić, predstavnik kandidatov za izpite, ter
  • Irena Urankar, predstavnica zunanjih izvajalcev izpitov

Poleg imenovanih sta članici Sveta IC po funkciji tudi predstojnik Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik red. prof. dr. Marko Stabej (predsednik Sveta IC) in predstojnica Oddelka za slovenistiko prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol.

 

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close