Vzorčni izpit na osnovni ravni

Vzorčni izpit ni enak testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

Ocenjevanje

Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

  • Pri govorni produkciji se po lestvici za govorno produkcijo ocenjujejo: vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge (5 točk), besedišče (5 točk), jezikovna pravilnost (4 točke), menjava vlog in sociolingvistična ustreznost (3 točke) ter izgovor (3 točke). Kandidat lahko doseže največ 20 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 12 točk.
  • Pri pisni produkciji se po lestvici za pisanje ocenjujejo vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge (6 točk), besedišče (6 točk), jezikovna pravilnost (6 točk) ter zgradba in slog (2 točki). Kandidat lahko doseže največ 20 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 12 točk.

Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.