Izpit na višji ravni (B2)

Izpitni roki na višji ravni v 2019.

Z uspešno opravljenim izpitom na višji ravni kandidat dokaže, da

  • je pri sporazumevanju samostojen v večini sporazumevalnih položajev,
  • razume glavne ideje v daljših kompleksnih nespecializiranih besedilih,
  • se lahko pogovarja in piše o različnih temah, zna tvoriti jasno, poglobljeno besedilo in natančno razložiti svoje stališče,
  • se pravilno izraža; napake, ki jih dela, ne povzročajo nesporazumov.

Sestava izpita na višji ravni

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Poslušanje Krajša mnenja, daljši dialog, del predavanja (zapiski) 30 min. 25 %
Branje Krajša in daljša kompleksnejša besedila iz različnih tiskanih ali spletnih medijev 50 min. 25 %
Pisanje
(vodeno)
Esej ali daljše praktično besedilo 70 min. 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Pogovor ob sliki, monolog: povzetek besedila na izbrano temo 15 min. (+ 15 min. za pripravo) 25 %
SKUPAJ ZA IZPIT 180 minut

Vzorčni test na višji ravni

Vzorčni test ni enak testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

Ocenjevanje

Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

  • Pri govorni produkciji se ocenjujejo vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge, argumentacija (3 točke), besedišče (4 točke), jezikovna pravilnost (3 točke), interakcija (3 točke) in izgovor (2 točki). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.
  • Pri pisni produkciji se ocenjujejo vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge (3 točke), razvijanje teme in koherenca (4 točke), besedišče (4 točke) in jezikovna pravilnost (4 točke). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.

Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je B2.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close