Izpit na višji ravni (B2)

Z uspešno opravljenim izpitom na višji ravni kandidat dokaže, da

  • je pri sporazumevanju samostojen v večini sporazumevalnih položajev,
  • razume glavne ideje v daljših kompleksnih nespecializiranih besedilih,
  • se lahko pogovarja in piše o različnih temah, zna tvoriti jasno, poglobljeno besedilo in natančno razložiti svoje stališče,
  • se pravilno izraža; napake, ki jih dela, ne povzročajo nesporazumov.

Sestava izpita na višji ravni

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Poslušanje Krajša mnenja, daljši dialog, del predavanja (zapiski/odprta vprašanja) 30 min. 25 %
Branje Krajša in daljša kompleksnejša besedila iz različnih tiskanih ali spletnih medijev 50 min. 25 %
Pisanje
(vodeno)
Esej ali daljše praktično besedilo 70 min. 25 %
Govorjenje
(vodeno, ob predhodni pripravi)

Pogovor ob sliki
Monolog: predstavitev izbrane teme s pomočjo gradiva

15 min. (+ 15 min. za pripravo) 25 %
SKUPAJ ZA IZPIT 180 minut

Izpit na višji ravni se običajno izvede v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del). 

Vzorčni izpit in ocenjevanje na višji ravni

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close