Izpit na vstopni ravni (A1)

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da

  • se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,
  • razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,
  • (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

Sestava izpita na vstopni ravni

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Branje Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence 25 min. 25 %
Poslušanje Razumevanje pogovora med drugimi govorci,  poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil 15 min. 25 %
Pisanje Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje 20 min. 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev 15 min.
(+ 15 min. za pripravo)
25 %
SKUPAJ ZA IZPIT 90 minut

Vzorčni izpit in ocenjevanje na vstopni ravni