Izpit na ravni odličnosti (C1−C2)

Z uspešno opravljenim izpitom na ravni odličnosti kandidat dokaže, da

  • je pri sporazumevanju učinkovit in prepričljiv v večini sporazumevalnih položajev,
  • podrobno razume zahtevnejša, dolga besedila in zanesljivo povzame glavne poudarke v njih,
  • tvori daljša besedila o kompleksnih temah,
  • govori naravno in tekoče,
  • se pravilno govorno in pisno izraža.

Sestava izpita na ravni odličnosti

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Branje in Pisanje Daljša in krajša kompleksna besedila na izbrano temo Poročilo, esej (povzemanje besedil) (zapiski) 80 min. 50 %
Poslušanje in govorjenje Predavanje (zapiski)
Pogovor o določeni temi, daljši monolog (predstavitev teme, povzemanje besedila)
20 min. za poslušanje in pripravo, 15 min. govorjenja 50 %
SKUPAJ ZA IZPIT 115 minut

Vzorčni izpit in ocenjevanje na ravni odličnosti