O poteku tečajev

 • Kot ustanova, ki deluje pod okriljem Univerze, smo s svojimi dejavnostmi vezani na študijsko leto, ki poteka od oktobra do septembra. Pouk poteka v enotah po 45 minut (1 šolska ura).
 • Tečaji so organizirani za vse stopnje udeležencev: za začetnike, nadaljevalce in izpopolnjevalce. Pred začetkom vsakega tečaja udeleženci izpolnijo jezikovni test. Na podlagi njegovih rezultatov so razvrščeni v ustrezno skupino, v kateri je od 8 do največ 12 udeležencev.
 • Pouk poteka v slovenskem jeziku, v začetniških skupinah si učitelji največkrat pomagajo z angleščino.
 • Na tečajih učijo izkušeni učitelji, profesorji slovenskega jezika, ki so ves čas vključeni tudi v strokovno izpopolnjevanje in uporabljajo najsodobnejše metode za poučevanje jezika.
 • Pri pouku se uporablja gradivo, ki je rezultat dolgoletnih izkušenj in znanja na Centru za slovenščino. Programe jezikovnih tečajev s svojimi predavanji in delavnicami dopolnjujejo in bogatijo naši stalni zunanji sodelavci, priznani strokovnjaki s svojih področij.

Študijski red

Da bi pouk potekal čim bolj prijetno in kvalitetno, vas prosimo, da upoštevate naslednja načela:

 • Od vas pričakujemo redno obiskovanje pouka. Za prejem potrdila o obiskovanju tečaja ob koncu tečaja je potrebna 80-odstotna udeležba. Glede ostalega upravičenega izostajanja se mora udeleženec dogovoriti z lektorjem.
 • Če udeleženec manjka pri pouku, se mora pri svojem učitelju ali sošolcih pozanimati o obravnavani snovi in snov nadoknaditi. Učitelju ni treba individualno ali po pouku razlagati obravnavane snovi, ki je udeleženec ni usvojil zaradi izostajanja.
 • Pouk poteka v skupinah, zato se pričakuje prilagajanje skupinskemu delu in korekten odnos do učiteja in sošolcev.
 • Udeleženci morajo pravočasno prihajati k pouku. Zamujanje moti delo skupine in ni dovoljeno.
 • Prenosni telefoni morajo biti pri pouku izklopljeni oziroma utišani. Pouka ni dovoljeno snemati brez predhodnega soglasja učitelja in sošolcev.
 • Med poukom ni dovoljeno jesti, ker ni vljudno in moti pouk. Za malico je na voljo odmor.
 • Če udeleženec namerno krši zgornja načela, se njegovo vedenje obravnava na lektorskem sestanku. Vodstvo tečajev ima pravico kršitelja izključiti iz tečaja in obdržati že vplačano šolnino. Za štipendiste: štipenditor lahko zaradi kršitev udeležencu odvzame štipendijo.
 • Organizator šole zagotavlja redno in pravočasno izvedbo pouka. Če zaradi nenadne bolezni učitelja ali druge višje sile ni mogoče pravočasno zagotoviti ustreznega nadomeščanja, ima organizator možnost za kratek čas združiti dve skupini ali pouk odpovedati in naknadno nadomestiti odpadle ure.
 • Če je v skupini manj kot 8 študentov, lahko organizator zmanjša število ur ali zviša šolnino. V skupini s 4 ali 5 udeleženci se število ur zmanjša za 50 %, v skupini s 6 ali 7 pa za 25 %.