Izpit na ravni odličnosti (C1−C2)

Izpitni roki na ravni odličnosti v 2019.

Z uspešno opravljenim izpitom na ravni odličnosti kandidat dokaže, da

  • je pri sporazumevanju učinkovit in prepričljiv v večini sporazumevalnih položajev,
  • podrobno razume zahtevnejša, dolga besedila in zanesljivo povzame glavne poudarke v njih,
  • tvori daljša besedila o kompleksnih temah,
  • govori naravno in tekoče,
  • se pravilno govorno in pisno izraža.

Sestava izpita na ravni odličnosti

Del izpita Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Branje in Pisanje Daljša in krajša kompleksna besedila na izbrano temo Poročilo, esej (povzemanje besedil) (zapiski) 70 min. 50 %
Poslušanje in govorjenje Predavanje (zapiski)
Pogovor o določeni temi, daljši monolog (predstavitev teme, povzemanje besedila)
20 min. za poslušanje in pripravo, 15 min. govorjenja 50 %
SKUPAJ ZA IZPIT 105 minut

Vzorčni test na ravni odličnosti

Vzorčni test ni enak testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

Izpit na ravni odličnosti se izvaja z uporabo računalnikov Filozofske fakultete.

Ocenjevanje

Oba dela izpita se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

  • Pri poslušanju in govorjenju se ocenjujejo razumevanje in obdelava izhodiščnega besedila (5 točk), naracija in argumentacija (2 točki), besedišče (3 točke), jezikovna pravilnost (3 točke) ter izgovor in tekočnost (2 točki). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.
  • Pri branju in pisanju se ocenjujejo razumevanje in obdelava izhodiščnih besedil (3 točke), vsebina, slog in namen besedila (3 točke), razvijanje teme in koherenca (3 točke) ter besedišče (3 točke) in jezikovna pravilnost (3 točke). Kandidat lahko doseže največ 15 točk, za pozitivno oceno mora doseči vsaj 9 točk.

Za pozitivno oceno mora kandidat za vsakega izmed delov doseči najmanj 60 % točk za raven C1 oz. 85 % točk za raven C2. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.