Začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Kaj ponujamo?

 • 20-urni izobraževalni seminar (kotizacija),
 • osnovno znanje, potrebno za poučevanje slovenščine kot TJ,
 • seznanjanje s temeljnimi dejavniki pouka slovenščine kot neprvega jezika, in sicer:
  • s procesi učenja jezika,
  • z različnimi tipi govorcev slovenščine,
  • z vlogami učiteljev,
  • z metodami in oblikami pouka ter
  • gradivi, primernimi za poučevanje različnih naslovnikov,  
 • potrdilo o prisotnosti in aktivnem sodelovanju na seminarju (obvezna je najmanj 80-odstotna prisotnost).

Program seminarja v Ljubljani novembra 2023.

Komu je seminar namenjen?

Profesorjem slovenščine, absolventom in diplomantom slovenistike, ki si želijo pridobiti osnovna znanja s področja slovenščine kot tujega jezika in njenega poučevanja.

Kdaj?

Seminar se predvidoma izvaja enkrat letno, v zimskem semestru študijskega leta. Po potrebi in dogovoru so možne tudi dodatne izvedbe seminarja.

Kotizacija

Kotizacija za 20-urni izobraževalni seminar znaša za zaposlene 164 EUR, za ostale 114 EUR.
Udeleženci kotizacijo poravnajo po prejemu računa z bančnim nakazilom na račun Filozofske fakultete.

Seminar se izvede, če je nanj prijavljenih najmanj 10 udeležencev.