Nadaljevalno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Kaj ponujamo?

  • 20-urni izobraževalni seminar (kotizacija),
  • poglobitev in razširitev znanj, potrebnih za poučevanje slovenščine kot neprvega jezika: poučevanje slovnice in besedišča, poučevanje posameznih sporazumevalnih zmožnosti (govorjenje, poslušanje, branje, pisanje), pristopi k obravnavi besedil, poučevanje heterogenih skupin, individualno poučevanje ipd.,
  • potrdilo o prisotnosti in aktivnem sodelovanju na seminarju (obvezna je najmanj 80-odstotna prisotnost).

Program seminarja marca 2024.

Komu je seminar namenjen?

Profesorjem slovenščine, absolventom in diplomantom slovenistike, ki bi radi nadgradili svoja znanja za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika in so se že udeležili začetnega usposabljanja za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Kdaj?

Seminar se predvidoma izvaja enkrat letno, v poletnem semestru študijskega leta. Po potrebi in dogovoru so možne tudi dodatne izvedbe seminarja.

Kotizacija

Kotizacija za 20-urni izobraževalni seminar znaša za zaposlene 164 EUR, za ostale 114 EUR.

Udeleženci kotizacijo poravnajo po prejemu računa z bančnim nakazilom na račun Filozofske fakultete.

Seminar se izvede, če je nanj prijavljenih najmanj 10 udeležencev.