Vabilo

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite 34. mednarodnega simpozija Obdobja, ki bo potekal od 19. do 21. novembra 2015 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

34. simpozij Obdobja z naslovom Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis se tematsko osredotoča na pet medsebojno tesno povezanih področij: na temeljna teoretična izhodišča jezikovnega opisa, na vprašanje razumevanja norme, rabe in kodifikacije, na problematiko slovaropisja na Slovenskem oz. razlagalni slovar sodobne slovenščine, na področje pisanja sodobnih slovnic oz. slovnico sodobnega slovenskega jezika in na področje jezikovnotehnološkega vidika jezikovnega opisa. Vsako izmed obravnavanih področij mora za svoje polno delovanje nujno upoštevati in vključevati preostale štiri.

Kot temeljno je razumljeno področje teoretičnega izhodišča jezikovnega opisa, ki naj bi opredelilo in razložilo smisel, različne cilje in oblike jezikovnega opisa. V središču so torej vprašanja, zakaj in kako so oblikovani različni jezikovni opisi ter komu so namenjeni. Z njimi je neobhodno povezana tudi vzgojno-izobraževalna funkcija, ki pogosto nakaže, potrdi ali ovrže smiselnost, nujnost in uporabnost določenega jezikovnega opisa. Eden izmed ciljev prvega tematskega sklopa je tako tudi vključitev didaktičnega vidika v problematiko slovarskega in slovničnega opisa jezika.

 

Več