Razpis za delovno mesto asistentov za slovenski jezik na avstrijskem Koroškem

Objavljamo razpis za zaposlitev štirih učiteljev/asistentov za slovenski jezik v šolskem letu 2018/19 na avstrijskem Koroškem. Učitelj/asistent naj bi predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na teden.

Kdo se lahko prijavi:

  • študent/absolvent slovenistike in nemcistike;
  • študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine.

Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.

Dodatne informacije:

  • čas zaposlitve: od 1. oktobra 2018 do 31. maja 2019;
  • plača: okrog 1000 evrov neto na mesec;
  • stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
  • prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:

  • izpolnjen prijavni obrazec v dveh izvodih;
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
  • 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete …).

Prijave zbiramo v papirnati (1 izvod) in e-obliki.  Do 15. junija 2018 jih pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ter e-naslov: damjana.kern@ff.uni-lj.si.

Dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu: damjana.kern@ff.uni-lj.si

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close