Avstrijsko Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave razpisuje več prostih delovnih mest za asistente za slovenski jezik v šolskem letu 2024/2025 na avstrijskem Koroškem.

Učitelj/asistent naj bi predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na teden.

Kdo se lahko prijavi:

  • študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine;
  • študent/absolvent nemcistike;
  • drugi študenti pedagoških smeri z znanjem nemščine.

Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.

Dodatne informacije:

– čas zaposlitve: od 1. oktobra 2024 do 31. maja 2025.

Prijava mora vsebovati:

– izpolnjen prijavni obrazec z vsemi prilogami, ki so zahtevane.

Prijave zbiramo do 14. junija 2024 v e-obliki. Pošljite jih na naslov: [email protected]

Dodatne informacije dobite na spletni strani ali na e-naslovu: [email protected]