Naslon – Nadgradnja spletnega tečaja Slonline – mobilno in spletno učenje slovenščine za priseljence

Projekt Nadgradnja spletnega tečaja Slonline – mobilno in spletno učenje slovenščine za priseljence oz. Naslon je usmerjen v izdelavo in nadgradnjo gradiv za mobilno, spletno in kombinirano učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za odrasle priseljence in druge posameznike iz različnih kulturno-jezikovnih okolij, ki se želijo naučiti slovensko.

Namen projekta je odraslim priseljencem in tistim, ki se v Slovenijo še nameravajo preseliti, omogočiti brezplačno, uporabniku prijazno in učinkovito učenje slovenščine ter spoznavanje slovenske sociokulturne stvarnosti s pomočjo sodobne tehnologije in najnovejših pedagoških pristopov, ki smo jih razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. S tem želimo ciljno publiko opolnomočiti za sporazumevanje v funkcijsko raznolikih sporazumevalnih situacijah, omogočiti njihovo lažje vključevanje v slovensko družbo in zagotoviti večjo možnost vključitve na trg dela.

Projekt Naslon obsega tri sklope:

  1. Razvoj aplikacije Slonline za mobilne telefone.

Obstoječi prosto dostopni spletni tečaj za samostojno učenje slovenščine za odrasle Slovene Learning Online oz. Slonline je prvi in edini tovrstni tečaj za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika. V treh modulih (SLO 1, SLO 2 in SLO 3) ponuja vsebine za začetno učenje slovenščine in skozi interaktivne naloge razvija vse štiri jezikovne dejavnosti: branje, poslušanje, pisanje, govorjenje. Na velik doseg tečaja kaže več kot 47.000 registriranih uporabnikov iz 192 držav; mesečno ga aktivno uporablja okoli 5000 uporabnikov (podatki za 4. 4. 2024).

Mobilna aplikacija, v katero bodo v celoti vključene vsebine spletnega tečaja Slonline, bo omogočila učenje slovenščine še širšemu krogu ljudi, saj bo dostopna na pametnem telefonu, ki je v vsakdanjem življenju uporabnikov najlažje dostopna in najpogosteje uporabljana naprava nasploh. Pomenila bo možnost učenja slovenščine tudi brez aktivne internetne povezave.

  1. Nadgradnja spletnega tečaja in aplikacije za učenje slovenščine Slonline z verzijo v albanskem jeziku.

Učenje slovenščine v spletnem tečaju Slonline poteka s pomočjo prevodov: uporabnik lahko izbira med angleščino, francoščino, hrvaščino, italijanščino, nemščino, ruščino in španščino. V projektu bo dodan še en jezik: celotna vsebina tečaja bo prevedena v albanščino. Ker govorci albanščine trenutno predstavljajo največjo neslovansko govorečo skupnost v Sloveniji, se nadgradnja obstoječega spletnega tečaja s prevodom v albanščino kaže kot najbolj smiselna izbira.

  1. Priprava gradiva za učenje slovenščine za odrasle priseljence s poudarkom na vsakodnevnih situacijah, spoznavanju slovenske družbe in kulture.

Pripravljeno bo novo učno gradivo, katerega vsebina bo osredotočena na stvarnost življenja v Sloveniji, na vsakdanje situacije in z njimi povezane sporazumevalne vzorce, relevantna besedila, s katerimi se priseljeni sreča ob vstopu v Slovenijo in prvih fazah življenja v slovenskem okolju. Učno gradivo bo obsegalo predvidoma 8 tematskih sklopov, ki bodo oblikovani kot scenariji, in bo prosto dostopno na spletu.

Rezultati bodo na voljo do zaključka projekta 31. 10. 2025.

Projekt izvajamo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem:

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, javni zavod

Projekt finančno podpira Ministrstvo za kulturo RS.

Kontaktna oseba:

lekt. Tjaša Alič, vodja projekta

[email protected]