Korpus učbenikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika – KUUS

Korpus KUUS je na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik nastal kot paralelni projekt priprave stopenjskih beril. Delo se je začelo leta 2019, v letu 2022 pa je potekalo tudi s finančno pomočjo slovenske infrastrukture CLARIN.SI.

Korpus KUUS zajema 17 učbenikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki so bili med letoma 2002 in 2022 izdani na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Gre za učbenike, ki se pogosto uporabljajo pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika pri otrocih, mladostnikih in odraslih v Sloveniji in po svetu (prim. Knez idr. 2021; Gril 2022). KUUS obsega okoli 690.000 pojavnic oz. okoli 490.000 besed. Opremljen je z metapodatki in oblikoskladenjskimi oznakami.

Korpus KUUS je izključno v izobraževalne in raziskovalne namene na voljo v repozitoriju CLARIN.SI pod licenco ACA ID-BY-NC-INF-NORED 1.0: http://hdl.handle.net/11356/1696

V letu 2022 smo podatke iz KUUS uporabili za pripravo izhodiščnega seznama jedrnega besedišča. Oblikovali smo seznam 5273 besed, razvrščenih na stopnje A1, A2 in B1, kot jih opisuje Skupni evropski jezikovni okvir. Seznam obsega 350 besed s pripisano oznako A1-jedro, 864 besed z oznako A1-širše, 1451 besed z oznako A2 in 2608 besed na stopnji B1. Pod licenco ACA ID-BY-NC-INF-NORED 1.0 je na voljo v repozitoriju CLARIN.SI: http://hdl.handle.net/11356/1697.

Priprava in sestava korpusa ter izdelava izhodiščnih seznamov jedrnega besedišča za stopnje A1, A2 in B1 po SEJO so podrobneje predstavljeni v prispevku:

KLEMEN, Matej, ARHAR HOLDT, Špela, POLLAK, Senja, KOSEM, Iztok, HUBER, Damjan, LUTAR, Mateja, 2022: Korpus učbenikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika. Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 165–174.