Informacije

Pouk

Pouk bo potekal vsak dan od 9.00 do 12.30 na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 16 v Ljubljani, ki je v bližini Dijaškega doma Bežigrad. Obsegal bo 4 šolske ure (po 45 minut) na dan oz. 20 ur na teden. Prvi dan tečaja bomo udeležence glede na njihovo predznanje slovenščine razporedili v ustrezne skupine, v katerih bo od 8 do 12 učencev. Pri pouku bodo učenci razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. Poučevali jih bodo izkušeni lektorji Univerze v Ljubljani. Ob koncu Mladinske šole bodo udeleženci dobili potrdilo, da so se udeležili tečaja slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Spremljevalni program

V popoldanskem in večernem času bo potekal tudi spremljevalni program, ki bo namenjen spoznavanju slovenske kulture, zgodovine in sodobne stvarnosti, poskrbeli pa bomo tudi za obilico športnih in sprostitvenih dejavnosti. Spremljevalni program je brezplačen oz. vključen v šolnino in bo objavljen na spletni strani Mladinske poletne šole.

Namestitev

Tečaj bo potekal na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 16 v Ljubljani, udeleženci pa bodo bivali v Dijaškem domu Bežigrad, ki je v neposredni bližini šole. Cena namestitve vključuje bivanje v troposteljnih sobah in prehrano v dijaškem domu: zajtrk, kosilo in večerjo. V dijaškem domu bodo udeleženci dobili posteljnino in brisače, za doplačilo pa je mogoče tudi pranje perila, telefoniranje in uporaba interneta. Za udeležence Mladinske poletne šole bodo v popoldanskem in večernem času skrbeli asistenti mladinske poletne šole.

Cene tečaja in namestitve

Šolnina: 540 EUR 

Cena namestitve v troposteljni sobi: 200 EUR 

Tečaj je treba v celoti plačati najkasneje do 21. 6. 2016. Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun. Po prejetju potrdila o plačilu vam bomo poslali sprejemno pismo in informativno gradivo o prihodu v mladinsko poletno šolo. V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.  

Prijave in plačilo

Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico, po pošti (na naslov Centra za slovenščino) ali po elektronski pošti ([email protected]), in sicer najpozneje do 20. junija 2016

Štipendije

Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjata štipendije za udeležence iz zamejstva in izseljenstva. Prošnja za štipendijo mora vsebovati osebne podatke o kandidatu in utemeljitev. Obravnavali bomo le prošnje, ki jih bodo napisali kandidati sami. Prošnje za štipendije pošljite do 15. maja 2016 na naslov Centra za slovenščino. O rezultatih boste obveščeni v začetku junija 2016.

Merila za dodelitev štipendij:

  • zamejci in potomci Slovencev (izkazano slovensko poreklo)
  • starost od 13 do 17 let (letnica rojstva od 1998 do 2002)
  • število štipendij, ki so jih prosilci že prejeli v preteklosti
  • sodelovanje v slovenskih organizacijah/ustanovah

Prednost imajo kandidati, ki štipendije še niso prejeli. Izjemo naredimo pri tistih, ki so se v preteklih letih izkazali kot odlični študenti