Znak kakovosti ALTE Q-mark za izpite iz znanja slovenščine

V letu 2023 je združenje evropskih jezikovnih testatorjev ALTE opravilo zunanjo evalvacijo izpitov iz znanja slovenščine na vstopni ravni in ponovno evalvacijo izpitov na osnovni in višji ravni ter na ravni odličnosti. Izpiti Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik v celoti izpolnjujejo vseh 17 standardov kakovosti, ki jih je združenje razvilo za vzpostavitev kakovosti pri jezikovnih izpitih. Uspešno opravljena evalvacija potrjuje strokovnost in poštenost v celotnem postopku izvajanja izpitov iz znanja slovenščine, od razvoja testov do predstavitve rezultatov.