V projektu Stopenjsko branje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pripravljamo stopenjska berila (angl. graded readers). To so besedila, napisana oz. prilagojena posebej za učence slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Označena so po stopnjah, da lahko učenci za branje izberejo tisto, ki ustreza njihovemu jezikovnemu znanju.

V stopenjskih berilih je posebna pozornost namenjena jeziku. Usklajena so z opisniki Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO) za posamezne ravni jezikovnega znanja. V besedilih so uporabljene besede in jezikovne strukture, ki jih učenci na določeni ravni poznajo ter so jih že srečali pri pouku in v svojih učbenikih. V zgodbi se pojavi omejeno število različnih besed, tako je besedilo za bralca obvladljivo. Ob znanih besedah besedilo vsebuje tudi manjše število takih, ki so za določeno stopnjo predvidoma neznane – te so posebej označene in razložene. Ob besedilu so tudi ilustracije, ki pomagajo obvladovati besedišče in razumeti zgodbo.

Da bi bralci čim lažje sledili poteku zgodbe, je ta razdeljena na krajša poglavja. Stavki in odstavki v njih pa so oblikovani tako, da je količina informacij premišljeno in čim bolj enakomerno razporejena.

Zgodbo uvaja kratek uvod, v katerem so pojasnjene nekatere sociokulturne okoliščine. Bralcem, ki berejo v tujem jeziku, namreč pogosto ni znano kulturno ozadje, ki je pomembno za celovito razumevanje zgodbe in umestitev dogodkov v širši sociokulturni kontekst.

Branje stopenjskih beril je za učence slovenščine kot drugega in tujega jezika hitro, enostavno in zabavno. Ko se potopijo v zgodbo, lahko ob branju utrjujejo in usvajajo besedišče, razvijajo zmožnost bralnega razumevanja in s tem jezikovno zmožnost ter spoznavajo slovensko kulturo. Bralni užitek jih motivira za učenje in nadaljnje branje.

Metodologijo prirejanja in pripravljanja stopenjskih beril na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik razvijamo od leta 2020. Pri tem sodelujejo učitelji v Sloveniji in po svetu, ki imajo bogate izkušnje s poučevanjem slovenščine kot tujega jezika in posredovanjem literarnih vsebin, ter drugi strokovnjaki in raziskovalci.

Trenutno pripravljamo zbirko knjižic, ki bo predstavila slovenske junakinje in junake. Bralci bodo v njih spoznali Martina Krpana, Lepo Vido, Desetnico, Povodnega moža, Veroniko Deseniško, Kralja Matjaža in druge osebe, ki so del slovenskega kulturnega in literarnega zemljevida. Prve knjižice so izšle leta 2021 in so pripravljene na ravneh A2 in A2+.

Projekt finančno omogoča Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.