Nadaljevalno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Učitelji slovenščine kot drugega in tujega jezika vabljeni na seminar, ki ga bomo marca 2024 izvedli v Ljubljani. Izvedeli boste, kako poučevati slovnico, besedišče, govorjenje, branje, pisanje, poslušanje in kako načrtovati pouk. Več …