Izobraževanje za učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika

28. in 29. junija 2023 vas vabimo na tradicionalno junijsko izobraževanje, na katerem bodo domači in tuji strokovnjaki govorili o izgovarjavi glasov v tujem jeziku, razmišljali o intelektualnem besedišču, predstavili velike jezikovne modele za slovenščino in nam svetovali, kako doseči, da bodo učenci pri pouku dejavni. Predstavljenih pa bo tudi več novih gradiv, ki so nastala na našem Centru. Več …