Učni načrt za začetni pouk slovenščine za otroke priseljence

Učni načrt za začetni pouk slovenščine za otroke priseljence

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

ZAČETNI POUK SLOVENŠČINE ZA UČENCE PRISELJENCE

Učni načrt

Avtorji: dr. Mihaela Knez, Matej Klemen, dr. Damjana Kern Andoljšek, Katja Kralj

Učni načrt

Učni načrt je nastal v okviru projekta Evropskega socialnega sklada EU in Ministrstva za šolstvo in šport RS Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, ki ga je v letih 2008–2010 izvajal Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med letoma 2016 in 2020 je bil v uporabi v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja. Decembra 2019 in januarja 2020 smo ga na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik uskladili z obstoječimi smernicami in posodobili.


Poglej tudi: