Tečaj slovenščine za zaposlene na UL 

Tečaj je namenjen tujcem, zaposlenim na Univerzi v Ljubljani. 

Tečaj je brezplačen. Število mest je omejeno. Udeležence bomo pred začetkom tečaja obvestili, če imamo skupino zanje oziroma če je nimamo. Prijavi je treba priložiti potrdilo, da je udeleženec zaposlen na Univerzi v Ljubljani. Sprejemamo samo potrdila, ki jih izda kadrovska služba fakultete.

Trajanje:

 • jeseni: 12. 10. 2020–13. 1. 2021 (72 ur)
 • spomladi: 1. 3.–4. 6. 2021 (72 ur)
 • ponedeljek in sreda: 3 šolske ure, od 14.00 do 16.30

Potek tečaja:

Tečaj se izvaja preko videokonference s pomočjo orodja ZOOM. Pouk poteka podobno kot v razredu. Učiteljica je z vami v živo, po 3 šolske ure, in vam je med poukom na voljo za vprašanja. Učiteljice uporabljajo različne metode dela. 

Učbenike vam bomo poslali po navadni pošti, dobili jih boste pred začetkom tečaja.

ZA UDELEŽBO NA SPLETNEM TEČAJU POTREBUJETE:

 • dobro internetno povezavo,
 • računalnik s kamero in mikrofonom
 • in miren prostor.
 • Prijava

  Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje do 25. septembra za jesenski semester in najkasneje do 8. februarja 2021 za spomladanski semester. 

 • Udeleženci

  Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z osnovami slovenščine ali izboljšati svoje znanje jezika.
 • Potrdila in spričevala

  Potrdilo o udeležbi

  Ob koncu tečaja boste dobili potrdilo, da ste se udeležili tečaja slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

  Potrdilo o znanju slovenščine

  Če želite pridobiti uradno spričevalo o znanju slovenščine, se lahko udeležite izpita iz znanja slovenščine, ki ga izvaja Izpitni center pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.