Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih (PROGRAM)

OBDOBJA 42

15.–17. 11. 2023
Ljubljana, stavba Univerze v Ljubljani (glavni vhod),
Kongresni trg 12, 1. nadstropje,
Zbornična dvorana.

Čas za predstavitev prispevka je omejen na 15 minut 
(oz. pri prvih dveh prispevkih na 30 minut), 
po vsakem sklopu predstavitev sledi razprava.

Program 42. simpozija Obdobja – PDF

Plakat 42. simpozija Obdobja – PDF

Zbornik 42. simpozija Obdobja

 

SREDA, 15. 11. 2023


8.30–9.00 Registracija udeležencev (hodnik pred Zbornično dvorano)

9.00–9.40 Začetek simpozija s pozdravnimi nagovori in z glasbenim nastopom Roka Zalokarja


9.40–10.00 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 1 – PLENARNI PREDAVANJI

Vodi Andraž Jež

10.00–10.30 Rastko Močnik, Ljubljana, Slovenija
Avantgardne prakse in problem družbeno angažirane umetnosti v socializmu

10.30–11.00 Ivana Latković, Zagreb, Hrvaška
Roman v tranziciji, tranzicija v romanu

11.00–11.30 Razprava


11.30–11.50 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 2

Vodi Aleksander Bjelčevič

11.50–12.05 Tone Smolej, Ljubljana, Slovenija
»Dasiravno smo mesto Nemcev tiste stare Franke izvlekli na dan, vendar nismo našli milosti pri vladi«: cenzura Tugomerja

12.05–12.20 Darja Mihelič, Ljubljana, Slovenija
Prešernov Krst pri Savici med zgodovinsko faktografijo in svojimi odmevi

12.20–12.35 Ivan Smiljanić, Ljubljana, Slovenija
Prešernov kult v letih po drugi svetovni vojni

12.35–12.50 Mateja Pezdirc Bartol, Ljubljana, Slovenija
Gledališče in ekologija ob primeru uprizoritve Vročina Žige Divjaka

12.50–13.20 Razprava


13.20–14.30 Kosilo (Mala sejna soba)


SKLOP 3

Vodi Tone Smolej

14.30–14.45 Lucija Mandić, Ljubljana, Slovenija
ODPOVED  Kako meščanski je v resnici meščanski roman? Kvantitativna vsebinska analiza daljše slovenske pripovedne proze v dolgem 19. stoletju

14.45–15.00 Mia Hočevar, Ljubljana, Slovenija
Od romantičnih prijateljic do »novih žensk«: rekonceptualizacija ženskega prijateljstva in njen odraz v leposlovju s preloma 19. stoletja

15.00–15.15 Ana Perović, Maribor, Slovenija
Meščanska oblačila in moda v izvirnih romanih Josipa Jurčiča

15.15–15.30 Diana Košir, Koper, Slovenija
Koncept telesne kazni ali »šiba novo mašo poje« v izbranih verskih publikacijah 19. stoletja

15.30–16.00 Razprava


16.00–16.20 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 4

Vodi Ivana Latković

16.20–16.35 Tomaž Toporišič, Ljubljana, Slovenija
Zgodovinska avantgarda na meji: primer Trst

16.35–16.50 Wiesław Przybyła, Lodž, Poljska
Joseph Roth, Imperium, Słowenia: kilka uwag

16.50–17.05 Maša Rolih, Koper, Sežana, Slovenija
Čas in prostor v pesništvu Srečka Kosovela

17.05–17.20 Jernej Kusterle, Celje, Slovenija
Pomen in estetska vloga smrti v medkulturnem kontekstu do konca slovenske literarne moderne

17.20–17.50 Razprava


19.00 Večerja v Restavraciji Vodnikov hram (Vodnikov trg 2)


ČETRTEK, 16. 11. 2023


SKLOP 5

Vodi Marko Juvan

9.00–9.15 Marta Cmiel-Bażant, Varšava, Poljska
Grupizem v literarnozgodovinskih raziskavah na primeru obdobja med svetovnima vojnama

9.15–9.30 Inesa Kuryan, Lodž, Poljska
Powieść Voranca Prežihova Doberdob w nowej interpretacji literackiej

9.30–9.45 Neža Kočnik, Zreče, Slovenija
Poezija v slovenski taboriščni in zaporniški periodiki

9.45–10.10 Razprava


10.10–10.30 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 6

Vodi Andraž Jež

10.30–10.45 Nina Žavbi, Martin Vrtačnik, Ljubljana, Slovenija
Oblikovanje odrskega govora v uprizoritvah z družbeno aktualno tematiko: na primeru projekta Sedem dni Žige Divjaka in Katarine Morano

10.45–11.00 Vanja Huzjan, Ljubljana, Slovenija
Podoba otroka v medvojni modernistični dramatiki Stanka Majcna, Ivana Preglja in Slavka Gruma

11.00–11.15 Ivana Zajc, Nova Gorica, Slovenija
Mislej, Hrvatin, Semenič, Mirčevska: sledi kapitalizma v sodobnih dramskih delih avtoric

11.15–11.30 Špela Oman, Škofja Loka, Slovenija
ODPOVED  Prešernoslovska »španska vas«: Prešernova recepcija iberskega baroka kot siva lisa prešernoslovja

11.30–12.00 Razprava


12.00–13.00 Kosilo (Mala sejna soba)


SKLOP 7

Vodi Ivana Latković

13.00–13.15 Andreas Leben, Gradec, Avstrija
Izbira jezika slovenskih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev v avstrijskem kontekstu

13.15–13.30 Monika Podlogar, Kranj, Slovenija
Odsev postmodernega družbenega utripa v najsodobnejši slovenski poeziji na avstrijskem Koroškem

13.30–13.45 Jadranka Cergol, Koper, Slovenija
Najnovejša slovenska literatura v Italiji in njen sodobni družbeni kontekst

13.45–14.00 Vilma Purič, Trst, Italija
Upor in svoboda v sodobnem tržaškem romanu

14.00–14.30 Razprava


14.30–14.50 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 8

Vodi Andraž Jež

14.50–15.05 Alojzija Zupan Sosič, Ljubljana, Slovenija
Vrednotenje in kanonizacija pripovedi Ivanke Hergold

15.05–15.20 Janja Vollmaier Lubej, Maribor, Slovenija
Vpliv neoliberalizma na posameznika in družbo v izbranih esejih Renate Salecl

15.20–15.35 Primož Mlačnik, Nova Gorica, Slovenija
Zakaj sploh pisati: razredna melanholija in neoliberalizem v romanu Dijane Matković

15.35–15.50 Tonja Jelen, Brezje pri Ločah, Slovenija
Ekonomski vplivi na obnašanje literarnih oseb v literaturi Toma Podstenška

15.50–16.20 Razprava


16.20–16.40 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 9

Vodi Miran Hladnik

16.40–16.55 Nadežda Starikova, Moskva, Rusija
Tema »izbrisanih« v sodobnem slovenskem romanu: empatičen diskurz

16.55–17.10 Felix Oliver Kohl, Gradec, Avstrija
ODPOVED  Preko vode do svobode Tomaža Kosmača kot postjugoslovanski roman?

17.10–17.25 Andraž Jež, Ljubljana, Slovenija
Nekaj pogledov na literarnozgodovinsko periodizacijo slovenske poezije po drugi svetovni vojni

17.25–17.50 Razprava


19.00–20.00 Koncert Janija Kovačiča: Zavržene maske (Dvorana JSKD, Beethovnova ulica 5)


PETEK, 17. 11. 2023


SKLOP 10

Vodi Andraž Jež

9.00–9.15 Ljudmil Dimitrov, Ljudmila Malinova-Dimitrova, Sofija, Bolgarija
Frank Wollman – zgodovinar slovenske in bolgarske dramatike: kako smo videti od zunaj?

9.15–9.30 Andrej Šurla, Ljubljana, Slovenija
Podoba Čehov v slovenskem leposlovju

9.30–9.45 Pavle Jović, Beograd, Srbija
O slovenski književnosti v srbski književni periodiki (1905–1940)

9.45–10.00 Luka Kropivnik, Ljubljana, Slovenija
Slovani in drugi v povesti Ivana Hribarja Gospod Izidor Fučec, srednjeveška povest naših dni

10.00–10.30 Razprava


10.30–10.50 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 11

Vodi Vanja Huzjan

10.50–11.05 Kristina Riman, Pulj, Hrvaška, Barbara Riman, Ljubljana, Slovenija
ODPOVED  Literarni doprinos Janka Barlèa slovenskim dječjim časopisima Vrtec i Angelček

10.50–11.05 Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Kijev, Ukrajina
Sodobna slovenska literatura na ukrajinskem delu spleta

11.05–11.20 Svetlana Kmecová, Bratislava, Slovaška
Recepcija slovenske mladinske književnosti na Slovaškem (s poudarkom na obdobju po letu 1989)

11.20–11.35 Aljanka Klajnšek, Ljubljana, Slovenija
Prevajanje v razvojnem in proračunskem načrtovanju Republike Slovenije

11.35–12.00 Razprava


12.00–13.00 Kosilo (Mala sejna soba)


SKLOP 12

Vodi Mateja Eniko

13.00–13.15 Boža Krakar Vogel, Ljubljana, Slovenija
Družbeno-kurikularne spremembe srednješolskega pouka književnosti od usmerjenega izobraževanja do sodobnosti in obravnave Tavčarjevega dela v vsakokratnih okoliščinah

13.15–13.30 Vesna Mikolič, Koper, Slovenija, Trst, Italija
Uporniška književnost kot tema učne enote po modelu Tilka

13.30–13.45 Marko Ljubešić, Pulj, Hrvaška
Integracijsko-korelacijski metodički pristup u nastavi susjednih književnosti (hrvatske i slovenske)

13.45–14.00 Erika Kum, Ljubljana, Slovenija
Poznavanje in branje slovenskega leposlovja pri govorcih slovenščine kot drugega ali tujega jezika

14.00–14.30 Razprava


14.30–14.50 Odmor (Mala sejna soba)


SKLOP 13

Vodi Marko Stabej

14.50–15.05 Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Kijev, Ukrajina
PRESTAVLJENO NA 10.50  Sodobna slovenska literatura na ukrajinskem delu spleta

15.05–15.20 Kristina Pranjić, Peter Purg, Nova Gorica, Slovenija
Kako danes razumeti slovensko e-pesništvo: od tehnološke igrivosti do družbene kritike

15.20–15.35 Luka Horjak, Ljubljana, Slovenija
Odzivi na jezikovno zvrstnost pri ekranizaciji kriminalnih romanov Avgusta Demšarja na socialnem omrežju Twitter

15.35–15.50 Miha Sever, Ljubljana, Slovenija
Podoba slovenskih literarnih avtorjev in literarnih del v internetnih memih

15.50–16.20 Razprava


16.20 Zaključek simpozija (Zbornična dvorana in Mala sejna soba)


Splošne informacije

  • VEČ O SPREMLJEVALNEM PROGRAMU

   SREDA, 15. 11. 2023

   9.00–9.40 Začetek simpozija s pozdravnimi nagovori in z glasbenim nastopom Roka Zalokarja

   Univerza v Ljubljani, Zbornična dvorana, Kongresni trg 12.

   Udeleženke in udeležence simpozija bodo nagovorili:

   prof. mag. Matjaž Drevenšek, prorektor Univerze v Ljubljani
   prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
   prof. dr. Hotimir Tivadar, namestnik predstojnice Oddelka za slovenistiko
   doc. dr. Andraž Jež, predsednik 42. simpozija Obdobja

                            Glasbeni nastop Roka Zalokarja

   Rok Zalokar je pianist, skladatelj in producent iz Ljubljane. Po letih študija in življenja v Rotterdamu in Köbenhavnu je zdaj pomemben akter domače (ob)jazzovske scene. Vodi kolektiv Zhlehtet, klavirski trio, hkrati pa razvija samosvoj izraz kot solo izvajalec na klavirju in orglah. V svojem ustvarjanju združuje različne elemente, kot so plasti minimalističnih vzorcev, jazzovska harmonija, impresionistični motivi, hiphop estetika, predvsem pa s svojo glasbeno pripovedjo stremi k osvoboditvi od dualnosti preteklost/prihodnost.

   https://rokzalokar.bandcamp.com, http://www.rokzalokar.com


   19.00 Večerja v Restavraciji Vodnikov hram

   Restavracija Vodnikov hram, Vodnikov trg 2.

   Ob 18.40 skupen odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. Potrebna je prijava pred prihodom na simpozij (za referentke in referente je večerja brezplačna oz. vključena v kotizacijo).

   https://www.vodnikov-hram.si/


   ČETRTEK, 16. 11. 2023

   19.00–20.00 Koncert Janija Kovačiča: Zavržene maske

   Dvorana JSKD, Beethovnova ulica 5.

   Ob 18.40 skupen odhod izpred stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. Potrebna je prijava pred prihodom na simpozij (za referentke in referente je udeležba na koncertu brezplačna oz. vključena v kotizacijo).

   Jani Kovačič je univerzalen umetnik; piše tako poetične štorije o ljudeh in cinične posmehljivke ter vsakdanje spevne pesmi kot tudi zahtevne zvočne slike. Zase pravi, da je mestni ljudski pevec, izumitelj, raziskovalec človeških duš in nesmrtni individualec, njegova besedila pa krasijo aforistični stil, ironični silogizmi in otroška naivnost. Glasbeno nastopa kot kantavtor, okrog sebe pa zbira tudi različne glasbene zasedbe od godalnega kvarteta do džezovskega big banda RTV Slovenija. Njegova diskografija obsega skoraj 20 CD-jev. Kot družbeno angažiran umetnik je z glasbeno skupino Ana Pupedan izdal dvojni CD z naslovom Besne pesmi (2017), pri založbi Sanje je izšla njegova knjiga pesmi Agencija za človeške vire in resurse (2017), knjiga s priloženim CD-jem posnetka njegovega koncerta z naslovom Orfej iz pekla (2020), ki je posvečena spominu na vse brezimne žrtve vojn, pa je izšla pri ZKP RTV Slovenija. Ob dveletnih protestih so nastajale prigodnice pod naslovom Zavržene maske (2020–2022). Izbor teh prigodnic in še kaj bomo slišali na četrtkovem koncertu.

   https://sl.wikipedia.org/wiki/Jani_Kovačič

  • Organizatorji

   Predsednik simpozija

   Doc. dr. Andraž Jež, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   E: andaz.jez@ff.uni-lj.si

   Organizacija simpozija

   Doc. dr. Damjan Huber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   Teja Šušteršič
   , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   E: simpozij@ff.uni-lj.si
   T: 00386 1 241 86 76

   Tehnična urednika publikacij simpozija

   Matej Klemen, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   Mag. Mateja Lutar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  • Programski odbor

   • Izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Prof. dr. Lilijana Burcar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Izr. prof. dr. Marijan Dović, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
   • Prof. dr. Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Doc. dr. Andraž Jež, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
   • Prof. dr. Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Doc. dr. Gal Kirn, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Izr. prof. dr. sc. Ivana Latković, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta, Hrvaška
   • Prof. dr. Urška Perenič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Prof. dr. Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
   • Izr. prof. dr. Peter Svetina, Univerza v Celovcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija
  • 42. simpozij Obdobja finančno podpira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije RS.

    

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close