PRIJAVNICA – SIMPOZIJ OBDOBJA 41 (Ljubljana, 16.–18. 11. 2022)

a) Udeleženecb) Ustanova

Power PointDrugo (Prosimo, navedite želeno opremo.):

I. Slovenščina kot drugi in tuji jezik; produkcija in opis njenih značilnostiII. Uporabniki slovenščine in raba slovenščine kot J2, TJ, njihove sporazumevalne potrebe in prakseIII. Razvoj jezikovne zmožnosti v slovenščini, njeno opazovanje, spremljanje in testiranjeIV. Procesi, dejavniki in okoliščine učenja slovenščine; vprašanja motivacije, nadarjenosti za jezikeV. Poučevanje slovenščine v različnih okoljih; mednarodni vidiki slovenščineVI. Viri in priročniki za slovenščino, korpusi in podatkovne zbirke, delo z njimiVII. Didaktika slovenščine kot drugega in tujega jezika; različne metode in pristopi pri poučevanju, slovenščina kot tuji jezik v različnih strokah; učbeniki in gradiva za poučevanje slovenščine kot neprvega jezikaVIII. Literatura in kultura ter vprašanja med- in večkulturnosti; tujejezični avtorji o slovenščini in v njejIX. Slovenščina med drugimi jeziki; vprašanja večjezičnosti, raznojezičnosti in jezikovno prepletanje/prehajanjeX. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika

I. Predstavitev s prispevkom: teoretične ali praktične raziskave, ki ponujajo inovativne perspektive v katerem od simpozijskih sklopovII. Predstavitev v obliki posterja: zlasti praktične raziskave in projekti, ki so primerni za grafično predstavitev


Privolitev (Odkljukajte, če se strinjate.)

Dovoljujem, da mi Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na moj elektronski naslov pošilja obvestila o prihajajočih simpozijih Obdobja.


Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe 41. simpozija Obdobja, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili trajno. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na 41. simpozij Obdobja ne boste mogli prijaviti. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov simpozij@ff.uni-lj.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).

Ko boste kliknili na gumb "Pošlji", bodo podatki poslani na e-naslov Simpozija Obdobja.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close