Simpozij Obdobja 41

NA STIČIŠČU SVETOV: SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

Ljubljana, 16.–18. november 2022
 

Program 41. simpozija Obdobja

Pomembni datumi

Opis Datum
Prijava na simpozij 10. 2. 2022
Obvestilo o sprejetju prijavljene teme 8. 3. 2022
Oddaja znanstvenega prispevka (do 20.000 znakov s presledki) ali strokovnega prispevka (do 10.000 znakov s presledki) 20. 5. 2022
Recenzentski postopek 20. 5.–20. 6. 2022
Obvestilo o recenzentski oceni 5. 7. 2022
Oddaja končne (popravljene) različice prispevka 20. 7. 2022
Obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program 20. 9. 2022
Plačilo kotizacije 10. 11. 2022
Simpozij 16.–18. 11. 2022

Splošne informacije

 • Vabilo

  Vabimo vas, da se udeležite 41. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2022 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Slovenščina kot drugi in tuji jezik je integralni del slovenske in slovenistične realnosti. Je živahno ter znanstveno, strokovno in aplikativno bogato razvejeno področje, ki je bilo že doslej s prispevki različnih avtorjev prisotno tudi v okviru simpozijev Obdobja. Še nikoli pa simpozij Obdobja ni bil v celoti posvečen prav vprašanjem slovenščine kot drugega ali tujega oziroma ciljnega jezika. To vrzel naj bi zapolnil načrtovani 41. simpozij Obdobja. Področje slovenščine kot drugega in tujega jezika je umeščeno v širši kontekst uporabne slovenistike. Namen simpozija je predstaviti raznolikost vprašanj in izzivov, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki in strokovnjakinje znotraj tega dela uporabnega slovenističnega jezikoslovja. V središče razprav bodo postavljeni uporabnice in uporabniki slovenščine kot drugega in tujega jezika. V tem smislu so zanimiva vsa vprašanja, povezana z načrtovanjem in udejanjanjem slovenščine kot neprvega jezika, širše jezikovnopolitično pa tudi vprašanja odnosa jezikovne skupnosti do njenih raznoterih uporabnic in uporabnikov. Vsebinsko bodo razprave pokrivale različne teme na področju učenja in poučevanja ter rabe slovenščine: analizo sporazumevalnih potreb in praks uporabnic in uporabnikov slovenščine, različne dejavnike, pogoje in okoliščine njenega učenja in poučevanja ter zagotavljanje potrebne vsebinske in organizacijske infrastrukture za udejanjanje učenja in poučevanja. Razprave bodo dopolnile naše vedenje o razvoju zmožnosti sporazumevanja v slovenščini in pojasnjevale različne vidike rabe slovenščine kot drugega in tujega jezika, tudi v kontekstu raznojezičnosti. Dragoceni so tako metodološki premisleki kot rezultati opazovanj, merjenj in testiranja jezikovnega znanja v slovenščini. Zanimale nas bodo različne značilnosti slovenščine kot drugega in tujega jezika, tudi ob primerjavah z drugimi jeziki (primerjalni pogledi na slovenščino). Prostor bomo namenili tudi vprašanjem med- in večkulturnosti ter literature. Naslov simpozija je namenoma večpomenski in nakazuje, da je slovenščina lahko tudi prostor srečevanja različnih svetov, kultur, jezikov, hkrati pa odpira možnost raznolikih pogledov na slovenščino kot ciljni jezik njenih različnih uporabnikov. V razpravo želimo pritegniti tako domače kot tuje avtorje, ki se ukvarjajo bodisi s slovenščino ali tudi z drugimi, predvsem manj razširjenimi jeziki v podobnem položaju.

  Izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, dr. Ina Ferbežar, predsednici 41. simpozija Obdobja

 • Tematska področja

  1. Slovenščina kot drugi in tuji jezik; produkcija in opis njenih značilnosti
  2. Uporabniki slovenščine in raba slovenščine kot J2, TJ, njihove sporazumevalne potrebe in prakse
  3. Razvoj jezikovne zmožnosti v slovenščini, njeno opazovanje, spremljanje in testiranje
  4. Procesi, dejavniki in okoliščine učenja slovenščine; vprašanja motivacije, nadarjenosti za jezike
  5. Poučevanje slovenščine v različnih okoljih; mednarodni vidiki slovenščine
  6. Viri in priročniki za slovenščino, korpusi in podatkovne zbirke, delo z njimi
  7. Didaktika slovenščine kot drugega in tujega jezika; različne metode in pristopi pri poučevanju, slovenščina kot tuji jezik v različnih strokah; učbeniki in gradiva za poučevanje slovenščine kot neprvega jezika
  8. Literatura in kultura ter vprašanja med- in večkulturnosti; tujejezični avtorji o slovenščini in v njej
  9. Slovenščina med drugimi jeziki; vprašanja večjezičnosti, raznojezičnosti in jezikovno prepletanje/prehajanje
  10. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Organizatorji

  Simpozij organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Trubarjeva cesta 3, SI-1000 Ljubljana.

  Predsednici simpozija

  izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina
  E: natasa.pirihsvetina@ff.uni-lj.si

  dr. Ina Ferbežar
  E: ina.ferbezar@ff.uni-lj.si

  Organizator simpozija

  doc. dr. Damjan Huber
  E: simpozij@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 241 86 76

  Tehnična urednika publikacij simpozija

  Matej Klemen, mag. Mateja Lutar
  E: matej.klemen@ff.uni-lj.si, mateja.lutar@ff.uni-lj.si
  T: 00386 1 244 20 63, 00386 1 241 86 49

 • Programski odbor

  • doc. dr. Katarzyna Bednarska, Univerza v Lodžu, Poljska
  • prof. dr. Maja Đukanović, Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, Srbija
  • dr. Ina Ferbežar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • doc. dr. Matejka Grgič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • dr. Mihaela Knez, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • doc. dr. Tina Lengar Verovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • doc. dr. Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • dr. Mladen Pavičić, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza Loránda Eötvösa, Budimpešta, Madžarska
  • prof. dr. Anita Peti Stantić, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta, Hrvaška
  • izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Janez Skela, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Kraj simpozija

  Glavna stavba Univerze v Ljubljani, 1. nadstropje, Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenija.
 • Prijava na simpozij in oddaja prispevka

  Udeleženci ob prijavi izberejo enega od formatov glede na vsebino svoje predstavitve:

  • Predstavitev z znanstvenim prispevkom: teoretične ali praktične raziskave, ki ponujajo inovativne perspektive v katerem od simpozijskih sklopov
  • Predstavitev s strokovnim prispevkom: zlasti praktične raziskave in projekti

  Prijava bo do 10. februarja 2022 potekala preko prijavnice na spletni strani simpozija (Simpozij Obdobja 41, Prijavnica). Ob prijavi je treba oddati razširjeni povzetek v dolžini 250 besed, vključno s predvideno referenčno literaturo. Do 1. marca 2022 bodo prijavljeni prejeli obvestilo o sprejetju.

  Pri izboru bodo upoštevani tema in njena relevantnost glede na izbrani sklop, jasnost in celovitost ter raznolikost in inovativnost obravnavanega.

  Rok za oddajo prispevka je 20. maj 2022 (do 20.000 oz. 10.000 znakov s presledki, vključno z literaturo in opombami). Navodila za oblikovanje besedila bodo referenti prejeli po elektronski pošti oziroma bodo objavljena tudi na spletni strani simpozija.

  Rok za oddajo izvlečka posterja je 20. maj 2022 (do 1500 znakov s presledki, vključno z literaturo).

  Prispevki bodo pred tiskom dvojno slepo recenzirani, o recenzentski oceni bomo referente obvestili najpozneje do 5. julija 2022.

  Končno (popravljeno) verzijo prispevka bo treba oddati do 20. julija 2022, obvestilo o uvrstitvi prispevka v simpozijski program pa bodo udeleženci prejeli do 20. septembra 2022.

  Prispevki in izvlečki posterjev bodo objavljeni v tematsko zaokroženi monografski publikaciji, ki jo udeleženci prejmejo ob prireditvi in bo prosto dostopna na spletni strani Centra za slovenščino v rubriki Zborniki simpozija Obdobja. Posterji bodo objavljeni na simpozijski spletni strani.

 • Kotizacija

  Kotizacija za udeležbo s prispevkom znaša 80 EUR in vključuje mapo s simpozijskim gradivom, objavo prispevka, monografsko publikacijo s simpozijskimi prispevki, spremljevalni program, kosila in organizacijo prireditve. Po elektronski pošti vam bomo poslali račun, ki ga boste lahko plačali na banki ali pošti. Rok za plačilo kotizacije je 10. november 2022.
 • Predstavitev prispevka

  Čas za predstavitev prispevka je 20 minut. Delovna jezika bosta slovenščina in angleščina, po dogovoru z organizatorji pa je možna raba tudi drugih jezikov.
 • Namestitve v Ljubljani

  Udeleženci si namestitev rezervirajo in stroške namestitve krijejo sami. Spodaj so naslovi nekaterih ljubljanskih hotelov.

  Hotel Emonec**
  Wolfova 12, Ljubljana

  T: 00386 1 200 15 20
  F: 00386 1 200 15 21
  E: hotelemonec@siol.net
  W: www.hotel-emonec.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

  Hotel Mrak***
  Rimska cesta 4, Ljubljana
  T: 00386 1 421 96 50
  F: 00386 1 421 96 55
  E: info@hotelmrak.si
  W: www.hotelmrak.si
  Oddaljenost od Univerze: 3–4 min

  City Hotel Ljubljana***
  Dalmatinova 15, Ljubljana
  T: 00386 1 239 00 00
  F: 00386 1 239 00 01
  E: info@cityhotel.si
  W: www.cityhotel.si
  Oddaljenost od Univerze: 15 min

  Hotel Park***
  Tabor 9, Ljubljana

  T: 00386 1 300 25 00
  F: 00386 1 433 05 46
  E-pošta: info@hotelpark.si
  W: www.hotelpark.si
  Oddaljenost od Univerze: 15–20 min

  Hotel Slon****
  Slovenska 34, Ljubljana

  T: 00386 1 470 11 00
  F: 00386 1 251 71 64
  E: sales@hotelslon.com
  W: www.hotelslon.com
  Oddaljenost od Univerze: 5 min

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close