PRIJAVNICA – SIMPOZIJ OBDOBJA 39 (Ljubljana, 18.–20. 11. 2020)

a) Udeleženecb) Ustanova

Power PointDrugo (Prosimo, navedite želeno opremo.):

I. SLOVENŠČINA V MEDIJIH (razmerje med slovenščino in drugimi jeziki ter med knjižnim jezikom in drugimi zvrstmi; pomen identitete in prevladujoče funkcije pri govorčevi izbiri jezika, zvrsti in diskurza)II. SLOVENŠČINA V OGLAŠEVANJU (jezik oglaševanja med identiteto in funkcijo)III. SLOVENŠČINA V UMETNOSTI (v književnosti, gledališču, stripu, filmu)IV. SLOVENŠČINA V ŠOLI (vloge knjižnega jezika in drugih različic slovenščine kot učnega in kot sporazumevalnega jezika; razvijanje zavesti o jezikovni raznovrstnosti)V. SLOVENŠČINA V PRAVNI, UPRAVNI IN POLITIČNO-DIPLOMATSKI RABI (upoštevanje doslej marginaliziranih skupin; vpliv tujih jezikov na različnih ravneh; zvrsti in diskurzi govorjenega in zapisanega pravno-formalnega jezika)VI. SLOVENŠČINA NA UNIVERZI IN V ZNANOSTI (razmerje med slovenščino in drugimi jeziki, raba zvrsti v govorjenem in zapisanem strokovnem diskurzu)VII. SLOVENŠČINA PRI DELU (prilagodljivost jezikovnih različic glede na kontekst in prenosnik, vloga tujih jezikov na specifičnih delovnih področjih)VIII. SLOVENŠČINA POSEBNIH SKUPIN GOVORCEV (npr. priseljencev prve in druge generacije, govorcev iz socialno deprivilegiranih okolij, govorcev s posebnimi potrebami)


Privolitev (Odkljukajte, če se strinjate.)

Dovoljujem, da mi Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na moj elektronski naslov pošilja obvestila o prihajajočih simpozijih Obdobja.


Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe 39. simpozija Obdobja, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili, dokler bo podano vaše soglasje za obveščanje. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na 39. simpozij Obdobja ne boste mogli prijaviti. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov simpozij@ff.uni-lj.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).

Ko boste kliknili na gumb "Pošlji", bodo podatki poslani na e-naslov Simpozija Obdobja.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close