Program 58. SSJLK Prenesi PDF


Nedelja, 3. 7., 18.00–22.00

Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba B: Prijava udeležencev


Ponedeljek, 4. 7.

9.00–10.00 Filozofska fakulteta, predavalnica 34: Pozdravni nagovori, predstavitev programa in ekipe ter razvrstitev udeležencev v skupine (informacije v slovenščini in angleščini)
10.00–11.30 Lektorske vaje
11.30–12.00 Odmor
12.00–13.30 Vaje iz konverzacije/utrjevanje snovi
20.00–22.00 Cukrarna ob 19.50: Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom Aleksandre Naumovski Potisk, Zale Hodnik in Urške Kastelic ter s podelitvijo Toporišičevega priznanja (prireditev v slovenščini)

Torek, 5. 7.–petek, 15. 7.

  Začetne skupine Nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine
9.00–10.30 *Lektorske vaje *Lektorske vaje/fonetične vaje
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.30 *Vaje iz konverzacije/utrjevanje snovi *Vaje iz konverzacije/utrjevanje snovi/fonetične vaje
12.30–14.00 Odmor
14.00–15.30 **Fonetične vaje/konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike /
14.00–14.45/15.30 / ***Predavanja(/konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike)

*Fonetične vaje (4 šolske ure vsaka skupina; predavalnica 12) potekajo po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 58. SSJLK.

**Konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike za začetnike (8 šolskih ur vsaka začetna skupina; ista predavalnica kot dopoldne) potekajo po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 58. SSJLK.

***Vseh 10 strokovnih predavanj bo v predavalnici 34. Udeleženke in udeleženci vseh štirih nadaljevalnih skupin lahko izbirate med predavanji (udeležiti se morate vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike (0–8 šolskih ur vsaka nadaljevalna skupina; predavalnice bodo znane na dan konverzacije). Prijavite se pri svojih dopoldanskih lektoricah in lektorjih.


Sobota, 16. 7.

Odhod s seminarja za udeleženke in udeležence, ki bivate v Dijaškem domu Ivana Cankarja

 

Podrobneje o programu

 • Strokovni program

  Strokovni program (Prenesi PDF) seminarja zajema lektorske vaje (18–20 šolskih ur*), vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi (18–20 šolskih ur*), fonetične vaje (4 šolske ure*), vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike (8 šolskih ur* vsaka začetna skupina oz. 0–8 šolskih ur* vsaka nadaljevalna skupina) in 10 strokovnih predavanj. Udeležba na tem delu programa je za udeleženke in udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeleženke in udeležence ni obvezen.

  *1 šolska ura = 45 minut.

  Urnik … Prenesi PDF

 • Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo v treh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženke in udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, splošno ali literarno skupino. V lektorske skupine so udeleženke in udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred začetkom seminarja, in ustnega testiranja, ki prav tako poteka pred začetkom seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeleženke in udeležence.

 • Vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Vaje iz konverzacije so obvezne za vse udeleženke in udeležence.

 • Vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike

  Za udeleženke in udeležence začetnih skupin in izbirno za udeleženke in udeležence nadaljevalnih skupin je v popoldanskem času organiziranih dodatnih 0–8 ur konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike. Vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike so obvezne za tri začetne skupine, udeleženke in udeleženci štirih nadaljevalnih skupin pa lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo.

 • Fonetične vaje

  Fonetične vaje so za udeleženke in udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnice in začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženke oz. udeleženca; (b) vaje za nadaljevalke in nadaljevalce ter izpopolnjevalke in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

 • Predavanja

  Predavanja (10 strokovnih predavanj) o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi so obvezna za udeleženke in udeležence izpopolnjevalnih skupin, udeleženke in udeleženci nadaljevalnih skupin lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 58. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno so tudi letos predstavljena v seminarski monografski publikaciji in na https://centerslo.si/seminar-sjlk/. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na prosto dostopnem spletnem portalu Videolectures (http://videolectures.net/ff_uni_lj/).

  Alenka Žbogar
  Uvodna beseda: Branje kot potovanje Prenesi PDF

  PREDAVANJA, 14.00–14.45/15.30, Filozofska fakulteta, predavalnica 34

  Torek, 5. 7.

  • 14.00–14.45 Urška Perenič: Brati skozi arhiv: primer priložnostnega pesništva Luize Pesjakove Prenesi PDF
  • 14.45–15.30 Miran Hladnik: Wikivirovo berilo Prenesi PDF

  Sreda, 6. 7.

  • 14.00–14.45 Sonja Pečjak: Psihološka perspektiva učinkov digitalizacije na procese branja in učenja pri ljudeh Prenesi PDF
  • 14.45–15.30 Zvezdan Pirtošek: Črke v možganih Prenesi PDF 

  Četrtek, 7. 7.

  • 14.00–14.45 Boža Krakar Vogel: Vrste kurikularnega branja in odzivi kurikularnih bralcev Prenesi PDF

  Ponedeljek, 11. 7.

  • 14.00–14.45 Jerca Vogel: Razvijanje strategij kritičnega branja pri pouku prvega jezika Prenesi PDF
  • 14.45–15.30: Igor Žunkovič: Branje literarne fikcije Prenesi PDF

  Torek, 12. 7. – Parada mladih

  • 14.00–14.30: Luka Kropivnik: Lahko branje v slovenskem prostoru – od spodbujanja bralne pismenosti do inkluzije Prenesi PDF
  • 14.30–15.00: Erika Kum: Bralne navade slovenskih srednješolcev iz jugovzhodne regije s poudarkom na času po pandemiji Covid-19 Prenesi PDF

  Četrtek, 14. 7.

  • 14.00–14.45 Miha Kovač: Slovenska bralna krajina Prenesi PDF
 • Knjižnica in Knjigarna Filozofske fakultete

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeleženke in udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženke in udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeleženkam in udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženke in udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.

  Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem letošnjega seminarja v času prireditve 25-odstotni popust pri nakupu učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter drugih publikacij Znanstvene založbe Filozofske fakultete.

 • Spremljevalni program

  Ponedeljek, 4. 7.

  • 20.00–22.00, Cukrarna ob 19.50: Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom Aleksandre Naumovski Potisk, Zale Hodnik in Urške Kastelic ter s podelitvijo Toporišičevega priznanja (prireditev v slovenščini)

  Torek, 5. 7.

  • 18.00–20.00, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 17.50: Vodeni ogled LjubljanePlečnik na prvi pogled (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Sreda, 6. 7.

  • 17.00–18.30, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 16.20 oz. Kinodvor ob 16.50: Ogled slovenskega filma Vesolje med nami (predvajanje z angleškimi podnapisi)

  Četrtek, 7. 7.

  • 17.00–21.30, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 17.00: Pohod na Šmarno goro

  Petek, 8. 7.

  • 16.00–17.30, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.20: Ogled Ljubljanskega gradu (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Sobota, 9. 7.

  • 8.00–22.00, avtobusna postaja pri Dijaškem domu Ivana Cankarja ob 7.50: Celodnevna ekskurzija v Postojno in Piran (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Ponedeljek, 11. 7.

  • 16.00–17.00, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.45: Ogled Narodne in univerzitetne knjižnice (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Torek, 12. 7.

  • 19.00–20.00, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 18.40 oz. AGRFT ob 18.45: Ogled gledališke predstave kolektiva Narobov Pod vodo (predstava v slovenščini)

  Sreda, 13. 7.

  • 15.30–23.00, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.20: Popoldanska ekskurzija na Bled (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Četrtek, 14. 7.

  • 19.30–20.30, predavalnica 13 na Filozofski fakulteti ob 19.20: Literarni večer s pesnico, esejistko in skladateljico Nino Dragičević (dogodek v slovenščini)

  Petek, 15. 7.

  • 12.45–14.00, predavalnica 34 na Filozofski fakulteti ob 12.45: Zaključek seminarja (dogodek v slovenščini)

  Več o spremljevalnem programu … Prenesi PDF

 • Dodatne informacije

  • Ustanove
  • Slovenski jezik, literatura in kultura na spletu
  • Slovenistične strokovne revije
  • Spletni mediji
  • Knjižnice v Ljubljani
  • Gledališča v Ljubljani
  • Muzeji in galerije ter druge kulturne ustanove v Ljubljani
  • Festivali v času seminarja
  • Kinematografi v Ljubljani
  • Kopališča v Ljubljani
  • Kulinarika v Ljubljani
  • Predavalnice na Filozofski fakulteti
  • Seminarska Ljubljana – zemljevid

  Podroben seznam s povezavami … Prenesi PDF

 • Sodelavke in sodelavci

  Ožji organizacijski odbor seminarja Prenesi PDF

  Predsednica seminarja: Alenka Žbogar
  Organizator seminarja in vodja lektorjev: Damjan Huber
  Programski odbor seminarja: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Mojca Nidorfer, Timothy Pogačar, Mojca Smolej, Alenka Žbogar
  Tehnična urednica seminarskih publikacij: Mateja Lutar

  Lektorice

  Laura Fekonja Fonteyn
  Tina Jugović
  Rada Lečič
  Polona Liberšar
  Magda Lojk
  Karin Marc
  Sanja Pirc
  Petra Seitl
  Mojca Stritar Kučuk
  Eva Šprager
  Janja Vollmaier Lubej

  Izvajalec fonetičnih vaj

  Martin Vrtačnik

  Predavateljice in predavatelji

  Miran Hladnik
  Miha Kovač
  Boža Krakar Vogel
  Sonja Pečjak
  Urška Perenič
  Zvezdan Pirtošek
  Jerca Vogel
  Igor Žunkovič

  Parada mladih

  Luka Kropivnik
  Erika Kum

  Študentska pomoč

  Anamarija Cemič
  Neža Cerinšek
  Patricija Kavčič
  Anika Logar
  Ana Rakovec
  Pia Rednak
  Miha Sever
  Tamara Šterk
  Urša Terčon

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close