58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

BRANJE V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Ljubljana, 4.–15. julij 2022
 

Program 58. SSJLK

Informacije za medije in kontakt

 

 

 

 

Pomembni datumi

Opis Datum
Oddaja prijavnice in jezikovnega testa za štipendiste 1. 4. 2022
Prijava za samoplačnike 1. 5. 2022
Ustno testiranje (Zoom) maj–junij 2022
Obvestilo pred prihodom na seminar 15. 6. 2022
Plačilo seminarja za samoplačnike 20. 6. 2022
Prihod na seminar 3. 7. 2022
58. SSJLK 4.–15. 7. 2022
Odhod s seminarja 16. 7. 2022

 

Splošne informacije

 • Vabilo

  Na 58. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bomo raziskovali različna področja branja umetnostnih in neumetnostnih – tako starejših in sodobnih, tiskanih in elektronskih besedil. Preučevali bomo zmožnost navigiranja po svetovnem spletu in branja nelinearnih struktur kot tiste kompleksne dejavnosti, ki terja postopke identifikacije in delovanja v virtualnih okoljih, pa tudi zmožnosti izbiranja, branja in pisanja spletnih dokumentov, upravljanja s spletom, neupoštevanja občutka za urni čas, postopke simulacije ter nadzorovanja prostorsko in časovno stisnjenih enot. Zanimala nas bo recepcija različnih vrst besedil glede na tipe bralcev in njihove bralne navade, preučevali pa bomo tudi, kako digitalno branje vpliva na (mlade) bralce. Premislili bomo, kako na bralca vpliva multimedijska tehnologija (s svetlobnimi, zvočnimi in ostalimi multimedijski učinki). Ukvarjali se bomo z vprašanji, kdo bere in kaj ter v kolikšnem obsegu, pa tudi kako berejo različni bralci: npr. kako berejo slovenski šolarji, kaj berejo, kakšen je njihov odnos do branja (zlasti umetnostnih besedil). Odpirali bomo vprašanja učinkovanja književnosti na bralca in njegovega odzivanja nanjo. Prvi tematski sklop se bo posvečal vprašanjem (ne)umetnostnih tiskanih in elektronskih besedil, drugi sklop bo preučeval bralca, njegov horizont pričakovanja, tj. izvirni horizont, pa tudi stapljanje/zlivanje horizontov in njihovo spreminjanje. Tretji tematski sklop bo posvečen branju kot desubjektiviziranemu kreiranju identitete besedila, procesom digitalnega in klasičnega branja (bralnemu razumevanju in razlaganju književnega dela v soodvisnosti od komunikacije med bralcem in književnim delom ter bralnemu dekodiranju), pa tudi bralnim navadam. Branje bo torej preučevano kot slušna, spoznavna in pomenotvorna, kritična, ustvarjalna, poustvarjalna, informativna ter eskapistična in razvedrilna dejavnost. Raziskave dokazujejo, da je branje zapleteno in naporno (meta)kognitivno miselno procesiranje, zato se nadejamo, da bodo predavateljice in predavatelji mdr. nakazali, kako spodbujati motiviranost mladih za branje leposlovja, njihovo čutno, čustveno kakor (meta)kognitivno odzivanje na prebrano, kako krepiti njihov bralni interes in razvijati pozitiven odnos do branja, upoštevajoč učenčevo starost, spol, jezikovne, bralne, literarne, kognitivne in recepcijske zmožnosti. Prijazno vabljeni, da se nam kot vneti bralci tiskanih in elektronskih (ne)umetnostnih besedil pridružite!

  Izr. prof. dr. Alenka Žbogar, predsednica 58. SSJLK

 • Organizatorji

  Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Trubarjeva cesta 3, SI-1000 Ljubljana. Dopoldanski program v celoti poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana, popoldansko-večerni program pa je organiziran na različnih lokacijah po Ljubljani.

  Predsednica seminarja: dr. Alenka Žbogar
  Organizator seminarja in vodja lektorjev: dr. Damjan Huber
  Programski odbor seminarja: dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, dr. Mojca Nidorfer, dr. Timothy Pogačar, dr. Mojca Smolej, dr. Alenka Žbogar
  Tehnična urednica seminarskih publikacij: mag. Mateja Lutar
  Študentska pomoč: Anamarija Cemič, Neža Cerinšek, Patricija Kavčič, Anika Logar, Ana Rakovec, Pia Rednak, Miha Sever, Tamara Šterk, Urša Terčon

 • Predavatelji in lektorji

  Na seminarju kot predavatelji in učitelji lektorji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki in učitelji s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavci.

  Predavateljice in predavatelji: dr. Miran Hladnik, dr. Miha Kovač, dr. Boža Krakar Vogel, dr. Sonja Pečjak, dr. Urška Perenič, dr. Zvezdan Pirtošek, dr. Jerca Vogel, dr. Igor Žunkovič; Luka Kropivnik, Erika Kum
  Lektorice in lektor: mag. Laura Fekonja Fonteyn, Tina Jugović, mag. Rada Lečič, Polona Liberšar, Magda Lojk, dr. Karin Marc, Sanja Pirc, Petra Seitl, dr. Mojca Stritar Kučuk, Eva Šprager, dr. Janja Vollmaier Lubej, Martin Vrtačnik

 • Udeleženci

  Seminarja se udeležujejo tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, učitelji in študenti slovenistik ter slavistik na univerzah ter raziskovalnih inštitucijah v tujini in slovenskem zamejstvu, ki slovenščino poučujejo, raziskujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje strokovno delo in življenje. Na seminarju bodo svoje znanje poglobili, ga obogatili, se seznanili z najnovejšimi spoznanji ter pridobili pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
 • Namestitev

  Namestitev udeležencev je organizirana v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti 26, stavba B. Dom je v prelepem okolju pod Ljubljanskim gradom in od centra Ljubljane oddaljen 15 minut hoje. Do fakultete je 30 minut hoje skozi stari del mesta. Udeleženci v domu bivajo v triposteljnih, dvoposteljnih oziroma enoposteljnih sobah, kopalnice in kuhinje (posodo za kuhanje si morajo udeleženci priskrbeti sami) so v etažah. Za vse udeležence je predviden samopostrežni zajtrk, za druge obroke pa poskrbijo sami. V domu so na voljo tudi (brezžični) dostop do interneta, telovadnica in prostori, namenjeni druženju, opremljeni s televizorji. Udeleženci lahko svoje avtomobile brezplačno parkirajo na parkirišču tik pred domom. Več podatkov o dijaškem domu je na spletni strani www.dic.si.
 • Dostop do interneta

  Udeleženci imajo dostop do (brezžičnega) interneta v vseh nadstropjih Filozofske fakultete in v Dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer bivajo.
 • Štipendije

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je osrednja strokovna prireditev, s katero Republika Slovenija spodbuja študij in raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipendij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in študenti višjih letnikov.

  Štipendije za 58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture so podeljene v okviru lektoratov in študijev slovenščine na univerzah v tujini, na slovenskih zamejskih ustanovah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter v okviru meddržavnih kulturnih programov sodelovanja na ustreznih državnih ustanovah v tujini. Kandidati imajo možnost prejeti:

  • A) celotno štipendijo za strokovni in spremljevalni program ter namestitev v triposteljnih sobah z zajtrkom v dijaškem domu (z možnim doplačilom v višini 221 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 390 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom);
  • B) delno štipendijo za strokovni in spremljevalni program s sofinanciranjem namestitve z zajtrkom v dijaškem domu (z doplačilom v višini 104 EUR za triposteljno sobo z zajtrkom, 221 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 390 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom).
 • Prijave

  Štipendiste vljudno prosimo, da do 1. aprila 2022 izpolnite prijavnico na naši spletni strani (58. SSJLK, Prijavnica). Prav tako prosimo, da nam do 1. aprila 2022 hkrati z izpolnjevanjem prijavnice pošljete tudi izpolnjen jezikovni test oz. nam ga pošljete na elektronska naslova ssjlk@ff.uni-lj.si oz. damjan.huber@ff.uni-lj.si.

  Prijave samoplačnikov na 58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture sprejemamo do 1. maja 2022. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani (58. SSJLK, Prijavnica).

  V maju ali juniju 2022 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Plačila za samoplačnike

  Kotizacija krije lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja, učno gradivo, zbornik seminarja, spremljevalni program in organizacijo prireditve. Udeleženci samoplačniki lahko proti plačilu bivajo v Dijaškem domu Ivana Cankarja.

  Cene za samoplačnike:

  • kotizacija: 590 EUR
  • bivanje v triposteljni sobi z zajtrkom: 169 EUR
  • bivanje v dvoposteljni sobi z zajtrkom: 221 EUR
  • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom: 390 EUR

  Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti. Prosimo vas, da nam kopijo potrdila o plačilu pošljete po e-pošti najpozneje do 20. junija 2022.

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali tudi jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.

  V maju ali juniju 2022 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Prihodi in odhodi udeležencev

  Datum prihoda v Dijaški dom Ivana Cankarja je za udeležence seminarja nedelja, 3. julij 2022. Program po urniku se začne v ponedeljek, 4. julija 2022, ob 9.00 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

  Odhod udeležencev s seminarja je v soboto, 16. julija 2022.

 • Potrdila in kreditne točke

  Udeleženke in udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če udeleženka oz. udeleženec redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja ter na koncu seminarja opravi izpit, se ji/mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).
 • Knjižnica

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeleženke in udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženke in udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeleženkam in udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženke in udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.

  Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem letošnjega seminarja v času prireditve 25-odstotni popust pri nakupu učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter drugih publikacij Znanstvene založbe Filozofske fakultete.

 • Zdravstveno zavarovanje, dovoljenje za začasno prebivanje in prijava na policiji

  Vsem udeležencem svetujemo, da si v svojih državah uredijo potrdila o zdravstvenem zavarovanju, saj bodo sicer morali stroške zdravniške nege in zdravil plačati sami.

  Ker udeleženci seminarja ne bodo prišli v Slovenijo kot turisti, ampak zaradi študija oz. strokovnega izpopolnjevanja, jim prav tako svetujemo, da si pred prihodom uredijo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji. Tako velja, da si morajo državljani držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) to dovoljenje urediti po 90 dneh od vstopa v Slovenijo, takoj po prihodu pa se morajo prijaviti na policiji. Državljani t. i. tretjih držav (države zunaj Evropske unije, Norveška, Islandija, Liechtenstein) pa dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji potrebujejo tudi za kratke obiske.

 • Kontaktni naslov

  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  Damjan Huber
  Trubarjeva cesta 3
  SI-1000 Ljubljana

  T: 00386 1 241 86 76
  E: ssjlk@ff.uni-lj.si, damjan.huber@ff.uni-lj.si

Program

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close