56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

USTVARJALKE V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Ljubljana, 29. junij–11. julij 2020
 

Prijavnica

 

 

 

Pomembni datumi

Opis Datum
Oddaja prijavnice in jezikovnega testa za štipendiste 1. 4. 2020
Prijava za samoplačnike 1. 6. 2020
Obvestilo pred prihodom na seminar 15. 6. 2020
Plačilo seminarja za samoplačnike 20. 6. 2020
Prihod na seminar 28. 6. 2020
56. SSJLK 29. 6.–11. 7. 2020
Odhod s seminarja 12. 7. 2020

 

Splošne informacije

 • Vabilo

  56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture bo potekal pod naslovom Ustvarjalke. Posvetili se bomo Slovenkam, ki so svojo ustvarjalnost, izvirnost in prodornost dokazovale na najrazličnejših področjih literarnega, jezikoslovnega in kulturnega življenja. Osvetlili bomo, kako so premagovale številna neenakopravna razmerja, v katera so jih silile družbene okoliščine, kako so si kljub izpostavljenosti slabšim možnostim, krivicam in poniževanjem postopoma izborile svoje mesto v družbi. Z družbeno angažiranostjo so dosegle, da uspešneje premagujemo predsodke o šibkosti spola in slabotnosti razuma, kar je antično rimsko pravo pripisovalo ženskemu spolu. Današnje pravice in položaj žensk v družbi so rezultat tisočletnega boja na najrazličnejših področjih, boja izjemnih posameznic, ki so presegale povprečje in se borile z besedami, argumenti, zgledom. Seminar bo potekal v treh tematskih sklopih. Prvi bo raziskoval relacije med spolom in jezikom, pri čemer se bodo razprave z različnih vidikov osredotočile na vprašanja rabe jezika v funkciji spolne hierarhizacije. Drugi sklop bo preučeval poetiko slovenskih literatk, skušal pa bo tudi osvetliti procese njihove kanonizacije v šolskem sistemu. Tretji sklop se bo ukvarjal s položajem drugih ustvarjalk na področju slovenskega umetniškega, znanstvenega in kulturnega življenja. Zanimalo nas bo, kako so se ženske uveljavljale na področju humanistike, kakšen je bil njihov položaj in vloga v kulturno-umetniški sferi. Christine de Pizan, ena prvih pisateljic, ki je ustvarjala pol stoletja pred izumom tiska, v 15. stoletju v Parizu, ena redkih izobraženih žensk svojega časa, je v svojem delu z naslovom Mesto žensk mdr. opozorila na pomen izobraževanja deklet. Pri nas je šele splošna šolska odredba Marije Terezije leta 1774 uvedla obvezno osnovnošolsko izobraževanje za vse otroke. Več kot 200 let kasneje imamo ženske v povprečju višjo izobrazbo kot moški. Izobraževanje je danes dostopnejše in čeprav ni edini pogoj za posameznikovo uspešnost, prodornost, kritičnost in samostojnost, našteto olajšuje in podpira. Prijazno vas zato vabimo, da se 56. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture udeležite in se podrobneje poučite o vlogi, položaju in pomenu ustvarjalnih Slovenk pri razvoju slovenske literature, jezika in kulture.

  Izr. prof. dr. Alenka Žbogar, predsednica 56. SSJLK

 • Organizatorji

  Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana.

  Kraj prireditve

  Dopoldanski program v celoti poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana, popoldansko-večerni program pa je organiziran na različnih lokacijah po Ljubljani.

  Člani ožjega organizacijskega odbora

  Predsednica seminarja: izr. prof. dr. Alenka Žbogar
  Vodja lektorjev: dr. Damjan Huber
  Organizacija seminarja: dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  Tehnična urednica publikacij seminarja: mag. Mateja Lutar

 • Udeleženci

  Seminarja se udeležujejo tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, učitelji in študenti slovenistik ter slavistik na univerzah ter raziskovalnih inštitucijah v tujini in slovenskem zamejstvu, ki slovenščino poučujejo, raziskujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje strokovno delo in življenje. Na seminarju bodo svoje znanje poglobili, ga obogatili, se seznanili z najnovejšimi spoznanji ter pridobili pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
 • Predavatelji in lektorji

  Na seminarju kot predavatelji in učitelji lektorji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki in učitelji z Oddelka za slovenistiko, Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelka za slavistiko, drugih oddelkov Filozofske fakultete in članic Univerze v Ljubljani, predstavniki drugih slovenskih univerz, uglednih slovenskih znanstvenih in državnih ustanov ter tudi ugledni strokovnjaki in znanstveniki iz tujine.
 • Knjižnica

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.
 • Dostop do interneta

  Udeleženci imajo dostop do (brezžičnega) interneta v vseh nadstropjih Filozofske fakultete in v Dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer bivajo.
 • Namestitev

  Namestitev udeležencev je organizirana v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti 26, stavba A. Dom je v prelepem okolju pod Ljubljanskim gradom in od centra Ljubljane oddaljen 10 minut hoje. Do fakultete je 20 minut hoje skozi stari del mesta. Udeleženci v domu bivajo v triposteljnih, dvoposteljnih oziroma enoposteljnih sobah, kopalnice in kuhinje (posodo za kuhanje si morajo udeleženci priskrbeti sami) so v etažah. Za vse udeležence je predviden samopostrežni zajtrk, za druge obroke pa poskrbijo sami. V domu so na voljo tudi (brezžični) dostop do interneta, telovadnica in prostori, namenjeni druženju, opremljeni s televizorji. Udeleženci lahko svoje avtomobile brezplačno parkirajo na parkirišču tik pred domom. Več podatkov o dijaškem domu je na spletni strani www.dic.si.
 • Prihodi in odhodi udeležencev

  Datum prihoda v Dijaški dom Ivana Cankarja je za udeležence seminarja nedelja, 28. junij 2020. Program po urniku se začne v ponedeljek, 29. junija 2020, ob 9.00 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

  Odhod udeležencev s seminarja je v nedeljo, 12. julija 2020.

 • Štipendije

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je osrednja strokovna prireditev, s katero Republika Slovenija spodbuja študij in raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipendij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in študenti višjih letnikov.

  Štipendije za 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture bodo podeljene v okviru lektoratov in študijev slovenščine na univerzah v tujini, na slovenskih zamejskih ustanovah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter v okviru meddržavnih kulturnih programov sodelovanja na ustreznih državnih ustanovah v tujini. Kandidati imajo možnost prejeti:

  • A) celotno štipendijo za strokovni in spremljevalni program ter namestitev v triposteljnih sobah z zajtrkom v dijaškem domu (z možnim doplačilom v višini 238 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 420 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom);
  • B) delno štipendijo za strokovni in spremljevalni program s sofinanciranjem namestitve z zajtrkom v dijaškem domu (z doplačilom v višini 117 EUR za triposteljno sobo z zajtrkom, 238 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 420 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom);
  • C) delno štipendijo za strokovni in spremljevalni program brez namestitve. Prejemniki delne štipendije tipa C lahko proti plačilu bivajo v Dijaškem domu Ivana Cankarja (plačilo ob prihodu v dijaški dom):
   • bivanje v triposteljni sobi z zajtrkom: 182 EUR,
   • bivanje v dvoposteljni sobi z zajtrkom: 238 EUR,
   • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom: 420 EUR.
 • Prijave

  Štipendiste vljudno prosimo, da do 1. aprila 2020 izpolnite prijavnico na naši spletni strani (56. SSJLK, Prijavnica) ali jo pošljete po navadni pošti na naš naslov. Prav tako prosimo, da nam do 1. aprila 2020 hkrati z izpolnjevanjem prijavnice pošljete tudi izpolnjen jezikovni test oz. nam ga pošljete na elektronska naslova ssjlk@ff.uni-lj.si oz. damjan.huber@ff.uni-lj.si ali po navadni pošti.

  Prijave samoplačnikov na 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture sprejemamo do 1. junija 2020. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani (56. SSJLK, Prijavnica).

 • Plačila za samoplačnike

  Kotizacija krije lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja, izbirne tečaje, učno gradivo, zbornik seminarja, spremljevalni program in organizacijo prireditve. Udeleženci samoplačniki lahko proti plačilu bivajo v Dijaškem domu Ivana Cankarja.

  Cene za samoplačnike:

  • kotizacija: 590 EUR
  • bivanje v triposteljni sobi z zajtrkom: 182 EUR
  • bivanje v dvoposteljni sobi z zajtrkom: 238 EUR
  • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom: 420 EUR

  Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti. Prosimo vas, da nam kopijo potrdila o plačilu pošljete najpozneje do 20. junija 2020. Potrdilo lahko pošljete po e-pošti ali po navadni pošti. Prosimo vas tudi, da imate kopijo potrdila o plačilu s seboj ob prihodu na seminar, ker bomo tako laže razjasnili morebitne nejasnosti.

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali tudi jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.

 • Potrdila in kreditne točke

  Udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture prejmejo potrdilo o udeležbi, če se redno udeležujejo obveznega programa prireditve. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če študent redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja in izbirne tečaje ter na koncu seminarja opravi izpit, se mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).
 • Zdravstveno zavarovanje, dovoljenje za začasno prebivanje in prijava na policiji

  Vsem udeležencem svetujemo, da si v svojih državah uredijo potrdila o zdravstvenem zavarovanju, saj bodo sicer morali stroške zdravniške nege in zdravil plačati sami.

  Ker udeleženci seminarja ne bodo prišli v Slovenijo kot turisti, ampak zaradi študija oz. strokovnega izpopolnjevanja, jim prav tako svetujemo, da si pred prihodom uredijo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji. Tako velja, da si morajo državljani držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) to dovoljenje urediti po 90 dneh od vstopa v Slovenijo, takoj po prihodu pa se morajo prijaviti na policiji. Državljani t. i. tretjih držav (države zunaj Evropske unije, Norveška, Islandija, Liechtenstein) pa dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji potrebujejo tudi za kratke obiske.

 • Kontaktni naslov

  Univerza v Ljubljani
  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  Damjan Huber
  Kongresni trg 12
  SI-1000 Ljubljana

  T: 00386 1 241 86 76
  E: ssjlk@ff.uni-lj.si, damjan.huber@ff.uni-lj.si

Program

 • Predstavitev

  Strokovni program seminarja zajema lektorske vaje (2–3* šolske ure dnevno), vaje iz konverzacije (1–2* šolski uri dnevno) in vaje iz fonetike (4 šolske ure vsaka nadaljevalna in izpopolnjevalna skupina oz. 6 šolskih ur vsaka začetna skupina) ter predavanja in posebne tečaje. Udeležba na tem delu programa je za udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeležence ni obvezen.

  *Razmerje med urami za lektorske vaje in vaje iz konverzacije uskladijo lektorji.

 • Strokovni program

  Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo predvidoma v treh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, literarno ali splošno. V lektorske skupine so udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred prihodom na seminar, in ustnega testiranja ob začetku seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeležence.

  Vaje iz konverzacije

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Za udeležence začetnih in nadaljevalnih skupin bo v popoldanskem času organiziranih 12–18 dodatnih ur konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike. Vaje iz konverzacije so obvezne.

  Vaje iz fonetike

  Vaje iz fonetike so za udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženca; (b) vaje za nadaljevalce in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

  Predavanja

  Predavanja (12 šolskih ur) obravnavajo najnovejše, sprotne dosežke sodobne znanstvene misli o slovenski jezikoslovni, literarni in kulturni ustvarjalnosti. Obvezna so za udeležence izpopolnjevalnih skupin, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 56. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno bodo tudi letos predstavljena v seminarski monografski publikaciji in na spletni strani. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na spletnem portalu Videolectures.

  Izbirni tečaji

  Izbirni tečaji po 4 šolske ure na poglobljen način obravnavajo aktualna vprašanja slovenskega (knjižnega) jezika in književnosti, prevajanja, slovenske kulture ter slovenščine kot drugega in tujega jezika. Prispevki predavateljev so objavljeni v seminarski monografski publikaciji. Izbira enega od izbirnih tečajev in udeležba na njem sta obvezni za vse udeležence nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupin.

 • Spremljevalni program

  Seminar spremlja tudi popoldansko-večerni program, ki vključuje tematske sprehode po Ljubljani, ustvarjalne delavnice, oglede slovenskih filmov, gledaliških predstav, obiske muzejev, galerij in knjižnic, glasbene in literarne večere ipd. V spremljevalni program seminarja spada tudi celodnevna strokovna ekskurzija, ki bo organizirana v soboto, 4. julija 2020.

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Krka, d. d.
 • Škrabčeva domačija
 • Riko
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close