Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik,
ki deluje v okviru
Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,

prireja

55. SEMINAR SLOVENSKEGA JEZIKA, LITERATURE IN KULTURE

z naslovno temo

1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
(1.–13. 7. 2019)

Seminar je tradicionalna prireditev, ki vsako leto v juliju na Filozofski fakulteti združi množico udeležencev z vseh koncev sveta v skupnem prizadevanju pridobiti čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter spoznati in občutiti slovensko aktualno življenje in dogajanje. Letos se bodo na prireditvi zbrali 104 udeleženci iz 26 držav – študenti in univerzitetni profesorji slovenščine, slavisti ter drugi znanstveni delavci, prevajalci ter kulturni delavci iz slovenskega zamejstva.

V torek, 2. julija, ob 20. uri bomo seminar slovesno odprli v Mestnem muzeju Ljubljana. Seminariste, nekdanje udeležence in druge goste iz Slovenije in tujine bodo pozdravili minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković, prorektor Univerze v Ljubljani prof. Boštjan Botas Kenda, dekan Filozofske fakultete prof. dr. Roman Kuhar, predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik prof. dr. Simona Kranjc in predsednica 55. seminarja izr. prof. dr. Mojca Smolej, ki bo prireditev tudi povezovala, vmes pa bomo prisluhnili glasbenemu nastopu predstojnika Oddelka za slovenistiko prof. dr. Marka Stabeja.

Seminarski program je razdeljen na dopoldanski strokovni in popoldansko-večerni spremljevalni program. Strokovni del programa seminarja sestavljajo lektorske vaje, konverzacijski tečaji, vaje iz fonetike, posebni izbirni tečaji in predavanja uglednih strokovnjakov s področja slovenskega jezikoslovja, literature, humanističnih in drugih ved, letos bodo ubrana na temo 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (100-letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in združitve Prekmurja z matičnim narodom ter književnost med obema vojnama). Vsa predavanja bodo objavljena tudi na spletni strani prireditve in v seminarski monografiji, ki bo natisnjena ob začetku seminarja, 1. julija, ter na spletnem portalu Videolectures.

Popoldansko-večerni spremljevalni program vključuje tradicionalne oglede Ljubljane in vožnjo z ladjico po Ljubljanici, ogled Vodnikove domačije in gledališke predstave Ljubljanski vodnik našel Vodnika, Ljubljanskega gradu in slovenskega filma Gajin svet, celodnevno strokovno ekskurzijo v Žiče in na Ptuj ter popoldansko strokovno ekskurzijo v Celje, pohod na Šmarno goro, glasbeni večer z DJ-jem in karaokami ter zaključni družabno-plesni večer s Folklorno skupino Tine Rožanc.

V okviru prireditve bo potekala tudi dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom Slovenščina na tujih univerzah – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani (2. in 3. 7. 2019), na kateri bo svoje prispevke predstavilo 16 učiteljev in raziskovalcev iz 10 držav (Avstrije, Češke, Hrvaške, Litve, Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške, Slovenije in Srbije), ki se pri svojem znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu na univerzah ter drugih institucijah po svetu posvečajo slovenščini.

Udeleženci seminarja so v Slovenijo prišli večinoma s pomočjo štipendij, ki jih tujim državam podeljuje Republika Slovenija v okviru meddržavnih pogodb in sporazumov (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS) ter slovenskim zamejskim organizacijam (Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu). Poleg obeh ministrstev so k izvedbi letošnje prireditve pripomogli še Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Rektorat Univerze v Ljubljani, Mestna občina Ljubljana, Ustanova patra Stanislava Škrabca, Riko, d. o. o. in Krka, d. d. ter časopisna hiša Delo.

Predsednica 55. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture je izr. prof. dr. Mojca Smolej, za organizacijo skrbita dr. Damjan Huber, ki hkrati vodi tudi lektorsko ekipo, in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, za založništvo pa mag. Mateja Lutar.


Kontakt:

dr. Damjan Huber, damjan.huber@ff.uni-lj.si, 041 341 830

Povezave: