55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

1919 V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Ljubljana, 1.–13. julij 2019
 

Program 55. SSJLK

 

 

 

Pomembni datumi

Opis Datum
Oddaja prijavnice in jezikovnega testa za štipendiste 1. 4. 2019
Prijava za samoplačnike 1. 6. 2019
Obvestilo pred prihodom na seminar 15. 6. 2019
Plačilo seminarja za samoplačnike 25. 6. 2019
Prihod na seminar 30. 6. 2019
55. SSJLK 1.–13. 7. 2019
Odhod s seminarja 14. 7. 2019

 

Splošne informacije

 • Vabilo

  Leta 2019 bo Seminar slovenskega jezika, literature in kulture zopet odpotoval po časovni premici nazaj. Pobliže bomo namreč spoznavali leto 1919, ki je vidneje zaznamovalo slovensko kulturo oz. zgodovino.

  Seminar bo osredotočen na tri temeljne tematske sklope. Prvi se bo dotaknil ustanovitve Univerze v Ljubljani ter zgodovine slavistike in slovenistike. Univerza je bila uradno ustanovljena 1. septembra 1919, 12. novembra so bili izvoljeni rektor in dekani, 3. decembra pa je bilo prvo predavanje, ki ga je imel Fran Ramovš. Poleg njega sta bila med prvimi predavatelji novoustanovljene univerze tudi Rajko Nahtigal in Ivan Prijatelj. Ker so vsi trije močno zaznamovali začetke slavistike in slovenistike na ljubljanski univerzi, bodo na seminarju začetki univerze osvetljeni prav preko predavanj o navedenih treh profesorjih. Drugi sklop bo posvečen priključitvi Prekmurja. Leto 1919 je namreč pomenilo za prihodnost Prekmurja veliko prelomnico, saj so se prvič po 900 letih, v katerih je Prekmurje pripadalo ozemlju Ogrske, prekmurski Slovenci priključili matičnemu narodu. 6. avgusta 1919 je vojska Kraljevine SHS vkorakala na ozemlje Prekmurja in ga dan pozneje dokončno zasegla. V okviru seminarja bodo podani različni vidiki zgodovine Prekmurja, npr. pomen prekmurskega protestantizma nekoč in danes, jezikovna politika, podoba Prekmurja v slovenski literaturi itn. Tretji sklop bo obravnaval literaturo med obema vojnama s poudarkom na konstruktivizmu in ekspresionizmu, torej literaturo, ki zaznamuje obdobje po moderni in ki so jo oblikovale generacije, ki so že študirale na ljubljanski univerzi. V prvih dveh tematskih sklopih bo poleg kulturnega in splošno zgodovinskega vidika velik poudarek podan tudi na ravni spoznavanja jezikovnih zakonitosti, predvsem v luči diahronega razvoja in sodobnih dialektoloških spoznanj.

  Leto 1919 je bilo za slovenski jezik, literaturo in kulturo nedvomno v marsičem prelomno. Vljudno vabljeni, da se nam pri odkrivanju le-tega pridružite in tudi sami sooblikujete vsakodnevni utrip seminarja!

  Izr. prof. dr. Mojca Smolej, predsednica 55. SSJLK

 • Organizatorji

  Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana.

  Kraj prireditve

  Dopoldanski program v celoti poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana, popoldansko-večerni program pa je organiziran na različnih lokacijah po Ljubljani.

  Člani ožjega organizacijskega odbora

  Predsednica seminarja: izr. prof. dr. Mojca Smolej
  Vodja lektorjev: dr. Damjan Huber
  Organizacija seminarja: dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
  Tehnična urednica publikacij seminarja: mag. Mateja Lutar

 • Udeleženci

  Seminarja se udeležujejo tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, učitelji in študenti slovenistik ter slavistik na univerzah ter raziskovalnih inštitucijah v tujini in slovenskem zamejstvu, ki slovenščino poučujejo, raziskujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje strokovno delo in življenje. Na seminarju bodo svoje znanje poglobili, ga obogatili, se seznanili z najnovejšimi spoznanji ter pridobili pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
 • Predavatelji in lektorji

  Na seminarju kot predavatelji in učitelji lektorji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki in učitelji z Oddelka za slovenistiko, Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelka za slavistiko, drugih oddelkov Filozofske fakultete in članic Univerze v Ljubljani, predstavniki drugih slovenskih univerz, uglednih slovenskih znanstvenih in državnih ustanov ter tudi ugledni strokovnjaki in znanstveniki iz tujine.
 • Knjižnica

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.
 • Dostop do interneta

  Udeleženci imajo dostop do (brezžičnega) interneta v vseh nadstropjih Filozofske fakultete in v Dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer bivajo.
 • Namestitev

  Namestitev udeležencev je organizirana v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti 26, stavba A. Dom je v prelepem okolju pod Ljubljanskim gradom in od centra Ljubljane oddaljen 10 minut hoje. Do fakultete je 20 minut hoje skozi stari del mesta. Udeleženci v domu bivajo v triposteljnih, dvoposteljnih oziroma enoposteljnih sobah, kopalnice in kuhinje (posodo za kuhanje si morajo udeleženci priskrbeti sami) so v etažah. Za vse udeležence je predviden samopostrežni zajtrk, za druge obroke pa poskrbijo sami. V domu so na voljo tudi (brezžični) dostop do interneta, telovadnica in prostori, namenjeni druženju, opremljeni s televizorji. Udeleženci lahko svoje avtomobile brezplačno parkirajo na parkirišču tik pred domom. Več podatkov o dijaškem domu je na spletni strani www.dic.si.
 • Prihodi in odhodi udeležencev

  Datum prihoda v Dijaški dom Ivana Cankarja je za udeležence seminarja nedelja, 30. junij 2019. Program po urniku se začne v ponedeljek, 1. julija 2019, ob 9.00 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

  Odhod udeležencev s seminarja je v nedeljo, 14. julija 2019.

 • Štipendije

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je osrednja strokovna prireditev, s katero Republika Slovenija spodbuja študij in raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipendij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in študenti višjih letnikov.

  Štipendije za 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture bodo podeljene v okviru lektoratov in študijev slovenščine na univerzah v tujini, na slovenskih zamejskih ustanovah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter v okviru meddržavnih kulturnih programov sodelovanja na ustreznih državnih ustanovah v tujini. Kandidati imajo možnost prejeti:

  • A) celotno štipendijo za strokovni in spremljevalni program ter namestitev v triposteljnih sobah z zajtrkom v dijaškem domu (z možnim doplačilom v višini 238 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 420 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom);
  • B) delno štipendijo za strokovni in spremljevalni program s sofinanciranjem namestitve z zajtrkom v dijaškem domu (z doplačilom v višini 117 EUR za triposteljno sobo z zajtrkom, 238 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 420 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom);
  • C) delno štipendijo za strokovni in spremljevalni program brez namestitve. Prejemniki delne štipendije tipa C lahko proti plačilu bivajo v Dijaškem domu Ivana Cankarja (plačilo ob prihodu v dijaški dom):
   • bivanje v triposteljni sobi z zajtrkom: 182 EUR,
   • bivanje v dvoposteljni sobi z zajtrkom: 238 EUR,
   • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom: 420 EUR.
 • Prijave

  Štipendiste vljudno prosimo, da do 1. aprila 2019 izpolnite prijavnico na naši spletni strani (55. SSJLK, Prijavnica) ali jo pošljete po navadni pošti na naš naslov. Prav tako prosimo, da nam do 1. aprila 2019 hkrati z izpolnjevanjem prijavnice pošljete tudi izpolnjen jezikovni test oz. nam ga pošljete na elektronska naslova ssjlk@ff.uni-lj.si oz. damjan.huber@ff.uni-lj.si ali po navadni pošti.

  Prijave samoplačnikov na 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture sprejemamo do 1. junija 2019. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani (55. SSJLK, Prijavnica).

 • Plačila za samoplačnike

  Kotizacija krije lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja, izbirne tečaje, učno gradivo, zbornik seminarja, spremljevalni program in organizacijo prireditve. Udeleženci samoplačniki lahko proti plačilu bivajo v Dijaškem domu Ivana Cankarja.

  Cene za samoplačnike:

  • kotizacija: 560 EUR
  • bivanje v triposteljni sobi z zajtrkom: 182 EUR
  • bivanje v dvoposteljni sobi z zajtrkom: 238 EUR
  • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom: 420 EUR

  Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti. Prosimo vas, da nam kopijo potrdila o plačilu pošljete najpozneje do 25. junija 2019. Potrdilo lahko pošljete po e-pošti ali po navadni pošti. Prosimo vas tudi, da imate kopijo potrdila o plačilu s seboj ob prihodu na seminar, ker bomo tako laže razjasnili morebitne nejasnosti.

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali tudi jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.

 • Potrdila in kreditne točke

  Udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture prejmejo potrdilo o udeležbi, če se redno udeležujejo obveznega programa prireditve. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če študent redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja in izbirne tečaje ter na koncu seminarja opravi izpit, se mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).
 • Zdravstveno zavarovanje, dovoljenje za začasno prebivanje in prijava na policiji

  Vsem udeležencem svetujemo, da si v svojih državah uredijo potrdila o zdravstvenem zavarovanju, saj bodo sicer morali stroške zdravniške nege in zdravil plačati sami.

  Ker udeleženci seminarja ne bodo prišli v Slovenijo kot turisti, ampak zaradi študija oz. strokovnega izpopolnjevanja, jim prav tako svetujemo, da si pred prihodom uredijo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji. Tako velja, da si morajo državljani držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) to dovoljenje urediti po 90 dneh od vstopa v Slovenijo, takoj po prihodu pa se morajo prijaviti na policiji. Državljani t. i. tretjih držav (države zunaj Evropske unije, Norveška, Islandija, Liechtenstein) pa dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji potrebujejo tudi za kratke obiske.

 • Kontaktni naslov

  Univerza v Ljubljani
  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  Damjan Huber
  Kongresni trg 12
  SI-1000 Ljubljana

  T: 00386 1 241 86 76
  E: ssjlk@ff.uni-lj.si, damjan.huber@ff.uni-lj.si

Program

 • Predstavitev

  Strokovni program seminarja zajema lektorske vaje (2–3* šolske ure dnevno), vaje iz konverzacije (1–2* šolski uri dnevno) in vaje iz fonetike (4 šolske ure vsaka nadaljevalna in izpopolnjevalna skupina oz. 6 šolskih ur vsaka začetna skupina) ter predavanja in posebne tečaje. Udeležba na tem delu programa je za udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeležence ni obvezen.

  *Razmerje med urami za lektorske vaje in vaje iz konverzacije uskladijo lektorji.

 • Strokovni program

  Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo predvidoma v treh začetnih, štirih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, literarno ali splošno. V lektorske skupine so udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred prihodom na seminar, in ustnega testiranja ob začetku seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeležence.

  Vaje iz konverzacije

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Za udeležence začetnih in nadaljevalnih skupin bo v popoldanskem času organiziranih 12–18 dodatnih ur konverzacije s študenti ljubljanske slovenistike. Vaje iz konverzacije so obvezne.

  Vaje iz fonetike

  Vaje iz fonetike so za udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženca; (b) vaje za nadaljevalce in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

  Predavanja

  Predavanja (13 šolskih ur) obravnavajo najnovejše, sprotne dosežke sodobne znanstvene misli o slovenski jezikoslovni, literarni in kulturni ustvarjalnosti. Obvezna so za udeležence izpopolnjevalnih skupin, lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno bodo tudi letos predstavljena v seminarski monografski publikaciji in na spletni strani. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na spletnem portalu Videolectures.

  Izbirni tečaji

  Izbirni tečaji po 4 šolske ure na poglobljen način obravnavajo aktualna vprašanja slovenskega (knjižnega) jezika in književnosti, prevajanja, slovenske kulture ter slovenščine kot drugega in tujega jezika. Prispevki predavateljev so objavljeni v seminarski monografski publikaciji. Izbira enega od izbirnih tečajev in udeležba na njem sta obvezni za vse udeležence nadaljevalnih in izpopolnjevalnih skupin.

 • Mednarodna konferenca

  V okviru 55. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture bo potekala dvodnevna mednarodna konferenca pod naslovom Slovenščina na tujih univerzah – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani, na kateri bodo svoje prispevke predstavili učitelji in raziskovalci slovenščine na univerzah in inštitutih po svetu, mnogi med njimi so nekdanji udeleženci seminarja. Prispevki s konference bodo objavljeni v zborniku in na spletni strani. Vsi udeleženci seminarja so na konferenco lepo vabljeni.

 • Spremljevalni program

  Seminar spremlja tudi popoldansko-večerni program, ki vključuje tematske sprehode po Ljubljani, ustvarjalne delavnice, oglede slovenskih filmov, gledaliških predstav, obiske muzejev, galerij in knjižnic, glasbene in literarne večere ipd. V spremljevalni program seminarja spada tudi celodnevna strokovna ekskurzija, ki bo organizirana v soboto, 6. julija 2019.

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Vlada Republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Krka, d. d.
 • Škrabčeva domačija
 • Riko
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close