Projekt VIME

Projekt VIME Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence (Working With Volunteers In Migrant Language Education), program Erasmus+, aktivnost K2: sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika. Eden od … Continue reading Projekt VIME