Projekt VIME

Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence (Working With Volunteers In Migrant Language Education),
program Erasmus+, aktivnost K2: sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika. Eden od ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki migrantom pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu (na primer kot izvajalci učne pomoči, spremljevalci, pomočniki učiteljev jezika).

V okviru projekta bomo:

  • Pripravili model za vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje migrantov, ki bo opredelil specifične vloge prostovoljcev in za to potrebne kompetence. Model pa bo tudi predlagal mehanizme za učinkovito sodelovanje med prostovoljci in poklicnimi učitelji jezikov.
  • Predlagali postopke izbiranja, ki bodo ponudnikom jezikovnih izobraževanj v pomoč pri iskanju primernih prostovoljcev.
  • Pripravili module usposabljanja prostovoljcev za prevzemanje specifičnih vlog in pridobivanje ustreznih veščin za opravljanje teh vlog.
  • Pripravili model za oblikovanje in razvijanje jezikovne politike v zvezi z vključevanjem in razporejanjem poklicnih učiteljev jezikov in prostovoljcev.
  • Pripravili priročnik za koordinatorje, učitelje jezikov in prostovoljce, ki jih bo seznanjal z njihovimi vlogami in s tem povezanimi obveznostmi ter jih opozarjal na pomen vzajemnosti v procesu jezikovnega izobraževanja.

Partnerji v projektu

Vse organizacije imajo izkušnje z izobraževanjem migrantov in delom s prostovoljci. Projekt bo trajal dve leti.


Trenutne aktivnosti

Trenutno pripravljamo model za vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje migrantov.


Pretekle aktivnosti

26. in 27. oktobra 2017 je v Londonu potekalo delovno srečanje sodelujočih v projektu VIME.

UPI – ljudska univerza Žalec je 20. aprila 2017 v Žalcu organizirala strokovni posvet Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence. 

 

13. in 14. oktobra 2016 je v Ljubljani potekalo prvo srečanje sodelujočih v projektu VIME.

 

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close